Статистика сайту

9 вер. 2022 р.

Склад творчих та проблемних груп:

Проблема

Мета

Керівник

Члени

1

Творча група

По складанню плану підготовки до педагогічних рад.

Визначення форми проведення педради, розробка плану засідання  педради, підготовка доповіді, співдоповіді.

Карлюга А. В., вихователь-методист

Годзіневська О. І.- вихователь, Крапивницька С. П. – вихователь, Парахонько І. М. – вихователь, НиколайчукТ. Є.– вихователь.

2

Творча група

з вдосконалення роботи сайту ЗДО

Проаналізувати інформацію УО щодо діяльності сайту, усунути недоліки; забезпечити систематичне поповнення сайту творчою групою «Гвоздичк@.ua»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Боровська В.І., керівник музичий; Богдан Я.В., вихователь; Холодович І.А., вчитель-логопед; Кирилова М. В. – вихователь.

3

Проблемна група

По формуванню емоційно-чуттєвої сфери дошкільників для соціалізації в навколишній дійсності.

Розробити анкетування для педагогів на тему «Формування емоційно-чуттєвої сфери дошкільників для соціалізації в навколишній дійсності.»

Розроблення пам’яток: «Налагоджуємо контакт: цікаві ігри для малят», «Сім ознак безстресового освітнього процесу», «Стоп істериці – діємо у конфліктній ситуації», «5 типів висловлювань для підтримки дітей», «Цікаві ігри на взаєморозуміння в дитячому колективі»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Практичний психолог закладу – Кравцова С. П., керівник музичний – Брюзгіна Л. І., вихователь - Парахонько І. М.

4

Творча група

з організації проведення тематичних свят, розваг.

- Обговорення сценаріїв, проведення  тематичних  розваг,  ранків  та родинних заходів.

-До Дня української писемності та мови організувати участь педагогів у диктанті української єдності.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Музичні керівники: Боровська В. І., Брюзгіна Л. І.,

вихователі – Крапивницька С. П., Парахонько І. М., Годзіневська О. І., Николайчук Т. Є.

5

Проблемна група

Із застосування логоритміки, як засобу мовленнєвого розвитку дитини у співпраці з вузькими спеціалістами.

Розробити буклет «Українська руханка», методичні рекомендації по застосуванню логоритміки на заняттях з мовленнєвого напрямку.

Розробити анкетування для педагогів «Логоритміка, як засіб мовленнєвого розвитку дитини у співпраці з вузькими спеціалістами.»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Практичний психолог закладу – Кравцова С. П., вчитель – логопед – Холодович І. А., керівник музичний – Брюзгіна Л. І., інструктор з фізкультури – Пастир І. А.

6

Робоча група

з комплексного самооцінювання діяльності закладу як складової забезпечення  якості дошкільної освіти.

Розроблення анкетування для педагогів з теми «Оцінка якості освітніх і управлінських процесів».

Визначення рівня якості та результатів функціонування системи забезпечення якості освіти

 

Черненко С. О.- директор,

Карлюга А. В. вихователь-методист

Завгородня Т. В., Дроболюк Т. О., Пастир І. С., Мідун О. С., Садкова С. В. – вивчення напряму «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»;

 Крапивницька С. П., Коваленко І. Ю., Гранкіна І. І.- вивчення напряму «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»;

Парахонько І. М., Кирилова М. В., Брюзгіна Л. В., Шкурко Л. В. - вивчення напряму «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»;

Кравцова С. П., Николайчук Т. Є., Боровська В. І., Годзіневська О. І., Холодович І. А. . - вивчення напряму «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»