Статистика сайту

3 вер. 2020 р.

Проблема

Мета

Керівник

Члени

1

Творча група

По складанню плану підготовки до педагогічних рад.

Визначення форми проведення педради, розробка плану засідання  педради, підготовка доповіді, співдоповіді.

Карлюга А. В., вихователь-методист

Годзіневська О. І.- вихователь, Крапивницька С. П. – вихователь, Парахонько І. М. – вихователь, Давлічена Г. В. – вихователь,НиколайчукТ. Є.– вихователь.

2

Творча група

з вдосконалення роботи сайту ЗДО

Проаналізувати інформацію УО щодо діяльності сайту, усунути недоліки; забезпечити систематичне поповнення сайту творчою групою «Гвоздичк@.ua»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Боровська В.І., керівник музичий; Богдан Я.В., вихователь; Холодович І.А., вчитель-логопед; Кирилова М. В. – вихователь.

3

Проблемна група

з створення лепбуків для опанування дітьми ідей сталого розвитку.

Розробити пам’ятку «Покрокова робота у створенні лепбука»

 

Розробити анкету для педагогів по створенню лепбуків для опанування дітьми сталого розвитку.

Розробити положення про педагогічний творчий конкурс «Лепбук для опанування дітьми ідей сталого розвитку».

Карлюга А. В. вихователь-методист

Николайчук Т. Є. – вихователь – метолист, Годзіневська О. І. – вихователь, , Холодович І. А. – вчитель – логопед.

4

Творча група

з організації проведення тематичних свят, розваг.

Обговорення сценаріїв, проведення  тематичних  розваг,  ранків  та родинних заходів.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Музичні керівники: Боровська В. І., Брюзгіна Л. І., інструктор з фізкультури –

вихователі – Крапивницька С. П., Парахонько І. М., Годзіневська О. І.

5

Проблемна група

з розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва.

Розробити пам’ятку для педагогів щодо нетрадиційних технік зображення.

 

Розробити анкету для педагогів з розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Вихователь – методист: Николайчук Т. Є.; вихователі: Годзіневська О. І., Давлічена Г. В., Богдан Я. В.

6

Проблемна група

з використання кулінарії як педагогічного інструменту в формуванні ключових компетентностей дитини.

Розробити поради батькам «Розвиваючі ігри  з дитиною на кухні»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Вихователь – методист: Николайчук Т. Є., вихователі – Парахонько І. М., Давлічена Г. В., Годзіневська О. І.

7

Проблемна група

із забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій

 

Продовжити роботу проблемної групи з питання забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій.

Розробити заняття та виховні заходи.

Оформити різні форми роботи (клуби, лекторії, творчі лабораторії, майстерні) у вигляді слайд-шоу.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Кравцова С.П. -  психолог практичний; вихователь -  Годзіневська О. І, вихователь – методист Николайчук Т. Є.; вчитель – логопед Холодович І. А.