Статистика сайту

15 черв. 2017 р.

СЛ.2 Протягом 2016/2017 навчального року управління ДНЗ №24 «Гвоздичка» здійснювалось мною відповідно до норм статуту, колективного договору, ПВТР, дотримувалась посадових обов’язків , законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного закладу. Підсумовуючи роботу колективу ДНЗ №24 та аналізуючи власну управлінську діяльність зупинюся на основних ,на мою думку, питаннях.
СЛ.3  Так на виконання наказу по дошкільному закладу від 27.08.2016р. №60 «Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками
ДНЗ№24 у 2016/2017 навчальному році» функціонувало 11 вікових груп, виховувалось 244 дитини, при проектній потужності 280 місць, з них 38 дітей пільгової категорії:
26  дітей  – з багатодітних сімей; 
 9  дітей  – з малозабезпечених сімей;
2 дитини – сім’ї учасників АТО;
1 дитина – інвалід.
1 дитина охоплена соціально-педагогічним патронатом.
Охоплення дітей дошкільною освітою становить 89% від загальної кількості в мікрорайоні  ( 11% це діти від 0 до 3-х років), що майже повністю задовольняє потреби батьків мікрорайону в здобутті дошкільної освіти.
Цьому сприяла розроблена система обліку дітей мікрорайону та паралельно просвітницька робота серед батьків щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ДНЗ, адаптації.
СЛ.4 Кадрове забезпечення
 Під пильним контролем знаходиться питання забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
   Заклад укомплектовано на 90% педагогічними кадрами (2 ставки вихователя вакансії).
 Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення педагогів з фаховою вищою освіто (2 педагога навчаються у ВНЗ). Значної плинності кадрів протягом року не відмічалося.
 
СЛ.5 Моніторинг кваліфікаційного рівня педагогів за останні роки показує позитивну динаміку.
 
 
СЛ.6 Протягом навчального року керувала атестаційною комісією до складу якої увійшли завідувач ДНЗ№16 Давлічена О.П. та педагоги ДНЗ№24. Разом з членами атестаційної комісії були створені умови для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності педагогів закладу. Так відповідно графіку проходження атестації у 2017 році атестувалось 5 педагогів. За результатами атестації: 
-    було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 3 педагогам; 
-    підтверджено раніше встановлений 9 тарифікаційний розряд 1 педагогу;
-    підтверджено раніше встановлений 7 тарифікаційний розряд 1 педагогу;
-    підтверджено раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», та раніше присвоєне звання «вихователь – методист» 1 педагогу.
Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Станом на 1 червня даний графік виконано на 100% без змін.
СЛ.7 Протягом навчального року активно сприяла впровадженню педагогами в  освітньо-виховний процес інновації. Із 21 педагога всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технологій А.Богуш; Н.Гавриш; Л.Шульги; Шелестової; К.Орфа, Дієнеша.  
Особливу увагу приділяю розвитку обдарованості дітей. В закладі протягом року працювало 4 гуртка один з них під керівництвом педагога СЮН Варяниці А.О.; 5 творчих лабораторій; та гурток з вивчення іноземної мови на платній основі. Результатом такої роботи: перемога  дитячого колективу на чолі керівника музичного Брюзгіної Л.І. у фіналі міського фестивалю – конкурсу «Веселий дивограй»,  керівник гуртка «Happy English» Шинкаренко О.С.  зайняла ІІІ місце на порталі педагогічна преса у фестивалі – огляді кращого досвіду роботи з навчання англійської мови у ДНЗ «Hello English», ІІІ місце  в заочному обласному конкурсі «Педагогічний досвід освітян регіону» зайняла практичний психолог Кравцова С.П.. 
СЛ.8 У 2016/2017н.р. знизився друк педагогів у фахових виданнях: в інформаційно - практичному бюлетені «Все для вчителя» №3  2017р було надруковано мовленнєве заняття «Маленькі ніжки ідуть по доріжці», №5 2017р. сюжетно рольова гра «Будівництво поліклініки» для старших дошкільників вихователя Євтушенко Н.В. , на методичному порталі розташовані розробки занять, свят, розваг  27  (11),  15 (11) публікацій висвітили роботу закладу в засобах масової інформації.  Педагогічний колектив закладу прийняв участь у «Педагогічному  професійному тесті», який проводився на інтернет – порталі рейтингу освітніх закладів України, у лютому місяці 2017 року ,  де посіли І рейтингове місце. Всі педагоги склали тести на відмінно.
СЛ.9 На виконання річного плану впродовж року вивчено питання:
-    з організації патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами народознавства.
-    з діяльності педагогів та результативності роботи щодо соціалізації дітей через безпеку життєдіяльності;
-    з діяльності педагогів та результативності роботи щодо виховання у дітей та батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я.
Здійснено комплексне вивчення з організації освітньо-виховної роботи в І молодшій «Б» групі «Ромашка».
Була членом комісії з тематичного вивчення вищезазначених питань та з фронтальної перевірки. Результати вивчення тематичних питань розглядалися на педагогічній раді, комплексне вивчення узагальнилось наказом. Прийняті рішення сприяли покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.
СЛ. 10 З моєї ініціативи у закладі 2 роки  ефективно впроваджувалась авторська програма Л.Шелестової «розвивальне читання». Результатом цієї роботи є те, що із 23 випускників 11 дітей вільно читають речення, 8 – слова, 4 зливають склади. 
СЛ.11 Навчально – виховний процес
   Особливу увагу протягом навчального року приділяла питанням виконання програм «Дитина», «Оберіг» та БКДО. Так узагальнені результати виконання вимог програм «Дитина», «Оберіг» та БКДО в 2016/2017 н.р. вихованцями – випускниками показали, що у І півріччі 5% (5%) дітей отримали низький рівень (діти, які не регулярно відвідують ДНЗ), 33% (43%) середній рівень, 33% (37%) дітей достатнього рівня,  лише 29% (15%) високий рівень. За навчальний рік показники змінилися. Збільшилась кількість дітей з високим рівнем  на 20% (-1%) дітей, достатнім рівнем на 2% (15%), знизились показники середнього рівня на 16% (24%), низького рівня відсутні. Діти, які отримали середній рівень залишаються у дошкільному закладі ще на 1 рік.
СЛ.12 Соціальний захист та безпека життєдіяльності.
   На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців  і працівників. З цією метою здійснила  такі
заходи: розробила заходи запобігання дитячого   травматизму, посилила контроль   за  виконанням інструкцій з ОП та пожежної безпеки, за вчасним  проведенням інструктажів з працівниками, розробила циклограму інструктажів з батьками  вихованців. 
        Виконання їх  забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду як з вихованцями, так і з працівниками не було нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру.
СЛ.13 Організація харчування
Протягом навчального року  здійснювала управління організацією хар¬чування та контроль за ним. Так, наказом  від 02.09.2016р. №66 а\г    «Про організацію харчування» призна¬чено відповідальних за харчування, визначено їхні обов'язки. Результати контролю за організацією харчування обго¬ворено на     виробничих нарадах та нарадах при завідувачу. Ціна меню в середньому складала 20,70 грн. ( при нормі  20-21 грн),. Так з мого боку проводиться щоденний контроль не тільки за вартістю меню, але і за кількістю продуктів у коморі та якістю. Також слід відмітити зростання виконання натуральних норм харчування в порівнянні з минулим роком  65,5 % (59,3%). 
 На початку навчального року була створена комісія з громадського контролю за  організацією харчування. Комісією був розроблений план роботи. Так протягом 2016/2017н.р.  було проведено 15 рейдів:
-    Контроль за якістю продуктів харчування  (8 рейдів)
-    Організація харчування на групах (3 рейди)
-    Забезпеченність харчоблоку обладнанням, посудом, інвентарем, спецодягом. Маркування та використання за призначенням (2 рейди);
-    Забезпечення груп кухонним посудом (2 рейди) 
За результатами контролю були складені відповідні акти і на загально садових батьківських зборах родини вихованців ознайомили з результатами контролю.
Протягом навчального року 8 (5) дітей  знаходились на дієтичному харчуванні (видані відповідні накази ),  28 дітей  харчувалися безкоштовно, 8 вихованців оплачують 50%. 
СЛ. 14 Фінансово-господарська діяльність
На виконання п.3 ст. 53 Закону України «Про освіту», завдяки спільній злагодженій роботі адміністрації закладу, педагогічного колективу та батьківськими комітетами цілеспрямовано здійснювалась робота по оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази. З червня 2016року по травень 2017 року було залучено 394758,73 грн. З них бюджетних 116,685 грн; батьківських 266,149 грн 83 коп, спонсорських 2280,98 грн; коштів педагогів 9642,92. 
     В 2016 році заклад було переведено на індивідуальне електричне опалення. 
СЛ. 15 Звернення громадян.
Зареєстровано 10 питань особистого прийому громадян. За характером звернень чильне місце займали питання працевлаштування, улаштування дитини в дошкільний заклад. Протягом року надійшла скарга в УО від Ватаженко з приводу вакцинації дітей. Мамі було роз’яснено працівниками УО та адміністрацією закладу щодо необхідності проведення вакцинації дітей які відвідують дошкільний заклад.
СЛ. 16 Управлінська діяльність.
З метою забезпечення якісного функціонування та розвитку закладу систематично контролюю виконання річного плану, плану внутрішнього  контролю. Станом на 31.05.2017 року план виконано на 100%.
Протягом навчального року керувала роботою педагогічної ради. Було проведено 4 засідання на яких розглянуто 12 питань . проведено 4 (3) виробничих наради на яких розглядалося 23 питання(17), 5(6) нарад при завідувачу та розглянуто 21 питання (32).
Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя заслуга, а кропітка наполеглива робота всього колективу, вихователів Годзіневської О.І., Шкурко Л.В., Крапивницької С.П., Богдан Я.В., Николайчук Т.Є., Шинкаренко О.С., Пуздерко Л.В., Соколовської Т.О., Євтушенко Н.В., Завгородньої Т.В., Давліченої Г.В., Парахонько І.М., практичного психолога Кравцової С.П., вихователя- методиста Селіванової С.М., керівників музичних Брюзгіної Л.І., Боровської В.І., інструктора з фіз.-ри Кирилової М.В.,  і голови  батьківського комітету Галкіної  І.Л., голів батьківських комітетів Чаловської С.П., Михайлової І.І.,    кожного  члена нашого трудового колективу і батьків.
СЛ. 17 Однак  поряд з успіхами існує ряд недоліків і проблем.
Основні з них:
-    Не належний температурний режим в новому корпусі в період опалювального періоду;
-    Середній рівень показників відвідування дітьми дошкільного закладу;
-    Високий рівень дітей з вадами мовлення;
-    Заміна вікон.