Статистика сайту

23 січ. 2023 р.

Особливості занять з логоритміки

Важливим напрямом розвитку мовлення дошкільнят є навчання їх правильної вимови. Коригування та усунення недоліків звуковимови має  безпосередній вплив на збагачення словникового запасу вихованців, удосконалення психофізичних функцій, сприяє емоційному та комунікативному розвитку малят. Без формування артикуляційного та граматично правильного мовлення повноцінний особистісний розвиток дитини та її адаптація в навколишньому світі - неможливі.

Тому одним із найважливіших видів мовленнєвої роботи з дошкільниками є  логоритміка – це низка фізичних вправ, побудованих на зв’язку рухів із музикою та словом, яка сприяє розвитку відчуття ритму, нормалізації та регулюванню темпу промовляння.

Обєктом логоритміки є дитина з порушенням мовлення. Також заняття логопедичною ритмікою корисні всім дітям, а не  лише тим, що мають мовленнєві, рухові або інтелектуальні порушення розвитку.

Завдання з логоритміки – оздоровчі, пізнавальні, виховні та коригувальні.

Оздоровчі завдання. Заняття  з логоритмікою зміцнюють у дітей кістково-м’язовий апарат, розвивають правильне дихання, моторні функції, мовлення, слух, пам'ять,уяву, чуття темпу та ритму, формують правильну поставу, ходу, граційність рухів.

Пізнавальні завдання. Сприяють  формуванню рухових навичок та вмінь, просторових уявлень і здатності довільно пересуватися в просторі, допомагають координувати власні рухи.

Виховні завдання. Формування й розвиток чуття темпу та ритму, здатності відчувати в музиці, рухах і мовленні ритмічну пульсацію та виразність. Формувати й розвивати здатність сприймати музику, художні образи, уміння ритмічно та виразно рухатися відповідно до музичного темпу,перевтілюватися, виявляти свої творчі здібності, а також виховувати в дитини особистісні якості,інтерес до спілкування з однолітками та дорослими.

Коригувальні завдання. Заняття з логоритміки зумовлені логопедичною роботою з усунення різноманітних порушень мовлення дітей.

Складові логоритмічного заняття

1.Крокування(марширування, перешикування, ходьба навшпиньки та легкий біг), привітання.

2.Музично ритмічні рухи та вправи на:

 • розвиток уваги;
 • регулювання м’язового тонусу (масаж та самомасаж);
 • формування чуття темпу та ритму;
 • узгодження слів із рухами та музикою;                                                     
 • орієнтування у просторі музичної зали, пантоміма, психогімнастика;

3.Слухання (сприймання) музики  (із наступною бесідою,визначення засобів музичної виразності твору);

 • дидактична гра (фонопедичні ігри);
 • гра на дитячих музичних інструментах.

4.Співи:

 • дихальна гімнастика;
 • вокальні вправи;
 • мовленнєві ігри, пальчикова гімнастика, словникова робота,
 • пісні, хороводи, драматизації, пісенна творчість.

5.Танцювальна діяльність.

6.Рухлива гра.

7.Релаксація.

Принципи занять з логоритміки

1.Головне – це музичний ритм: провідною є роль музики.

2.Завдання з руху обов’язково містять мовний матеріал у музичному супроводі.

3.Словесні, музично-мовленнєві та зорові сигнали кожної вправи обумовлюють негайне виконання конкретної дії.

4.Якщо не можеш висловити свої думки словами – зроби це рухами.

5.Послабити м’язове напруження дітей.

6. Спеціально дібраними рухами розвивати вольову сферу дітей.

7.Колективність виконання рухів.

Співпраця з колегами

Заняття з логоритміки можуть бути тематичними, або побудовані на лексичних темах. Основа занять може бути різноманітна – це і казкові сюжети, і уявні подорожі, і музичні бесіди,і вікторини. Така організаційна варіативність сприяє формуванню у дітей стійкого інтересу до музики і мовленнєвої діяльності, підтримує позитивні емоції,отже – допомагає досягти гарних результатів із коригування мовлення та музичного виховання.

Музичний керівник має працювати у взаємозв’язку з логопедами та вихователями.

Значну роль на заняттях із логоритміки відведено вихователеві: він бере активну участь у всіх видах діяльності та є помічником музичного керівника у здійсненні коригувальної роботи й музичного виховання і навчання. Під час заняття вихователь перебуває у центрі уваги дітей: таке розташування дає можливість малюкам добре його бачити і виконувати рухи синхронно разом із ним. Активізуючи дітей демонструванням рухів, вихователь допомагає тим хто зазнає труднощів;розучує пісні та розспівки, обов’язково співає виразно разом з дітьми; проводить словникову роботу, роз’яснюючи малюкам зміст пісенного репертуару,повторює слова; вчить рухи вправ, танців, ігор, складні вправи повторює з дітьми в групі або на прогулянці; грає ролі казкових персонажів, яких використовують під час занять,розваг і свят.

Співпраця та взаєморозуміння між усіма працівниками дитячого садка допомагають досягти позитивних результатів у вихованні й навчанні дітей,скоригувати мовлення малюків та адаптувати дошкільнят до навколишнього середовища.

Використана література:

Заняття з логоритміки для дітей із вадами мовлення. Л.В. Чеснокова, О.І. Золотарьова. – Х. : Вид. група «Основа» 2017.

Конспекти логоритмічних занять із дітьми дошкільного віку із ФФНМ. Л.О.Федорович, Я.О. Пищалка  - Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011

Логоритмічні заняття в ДНЗ В.Л. Сухар – Х. Вид-во  «Ранок» 2011.