Статистика сайту

2 січ. 2023 р.

Особливості та можливості логоритміки

Логопедична ритміка виходить із загальних методологічних основ логопедії та дефектології та є одним з її розділів. Вона вивчає закономірності розвитку, виховання, а також порушення психомоторних функцій у синдромі мовної патології. Найважливішим завданням, що визначає особливу значимість логопедичної ритміки, як однієї з ланок логопедичної корекції, є формування та розвиток у дітей з мовленнєвою патологією рухових здібностей, як основи виховання мови, перевиховання та усунення мовних порушень.

У всіх формах організації логоритмічних занять увага вихователя спрямовується на всебічний розвиток дитини, на перевиховання та усунення немовних порушень у руховій та сенсорній сферах, на розвиток чи відновлення мови, на здатність виявляти у своїй діяльності прагнення творчості.

Розвиток рухів у поєднанні зі словом та музикою є цілісним виховно-корекційним процесом. Логоритмічне виховання дітей безпосередньо пов'язане з моральним вихованням, формуванням моральних почуттів та свідомості, з розвитком морально-вольових якостей: доброзичливості та взаємодопомоги, цілеспрямованості, формує у дітей багатство естетичного почуття.

III . Використання логоритміки у власній практиці

Наявність у мене поряд з педагогічною музичною освітою,стало основою для побудови системної роботи на тему «Логоритміка як засіб профілактики та корекції мовленнєвих порушень у дошкільнят».Таку форму активної терапії я почала здійснювати вперше у 2009-2010 навчальному році. Моя робота почалася з вивчення методичних рекомендацій та великого практичного матеріалу багатьох авторів, які займаються логоритмікою (М.Ю. Картушіна, А.Є. Воронова, Н.В. Мікляєва, О.А. Полозова, Г.В. Дедюхіна та ін.)

Основою моєї програми є щотижнева логоритмічна робота в рамках гуртка «Весела логоритміка», а також спільна діяльність із дітьми протягом дня.

У ході роботи гуртка реалізую наступні завдання: уточнення артикуляції, розвиток фонематичного сприйняття, розширення лексичної запасу, розвиток слухової уваги та рухової пам'яті, удосконалення загальної та дрібної моторики, вироблення чітких, координованих рухів у взаємозв'язку з мовою, розвиток мелодико-інтонаційних та просодичних творчої фантазії та уяви.

Роботу в цьому напрямку я почала вести з першої молодшою ​​групоющо дало можливість для раннього виявлення та корекції порушень мови.

Апробуючи цю методику, вже протягом першого року роботи, я виявила позитивну динаміку, насамперед у мовному розвитку дітей:

на початок рокуу групі було:

четверо дітей, що не говорять;

двоє дітей, які мають двомовність у сім'ї;

та четверо дітей – з тяжкими порушеннями мови.

Докінцю уч. рокуу всіх дітей відзначилася позитивна динаміка:

відзначено позитивні результати у формуванні складової структури слова: діти мають середній та високий рівень.

Позитивна динаміка розвитку мовної діяльності у дошкільнят дала поштовх моєї подальшої продуктивної діяльності.

У ході систематичної роботи мною були розроблені перспективні плани логоритмічних занять із дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Розроблено та проведено консультації для педагогів: «Корекційна допомога дітям у масових групах дитячого садка», «Розвиток голосу у дошкільнят», «Роль мови дорослого у розвитку голосу дітей». Консультації «Хороша мова солодша за мед», «Розвиваємо пальчики», «Навчіть дитину спілкуватися», «Розвиток звукової культури мови у дітей дошкільного віку» дозволили включити в роботу і батьків вихованців. Також мною були вироблені методичні рекомендаціївихователям, які планують використовувати логоритміку з метою комплексної корекції мовлення дітей:

Кожне заняття з розвитку мови розпочинати з артикуляційної гімнастики;

У роботу з дітьми запровадити елементи самомасажу;

Включати у фізкультурні хвилини логоритмічні ігри та вправи як засіб профілактики мовного порушення у дошкільнят;

Впроваджувати комплекс вправ на розвиток дихання та голосу у дітей.

Систематично, запроваджуючи елементи логоритміки у своїй роботі, я переконалася, що синтез слова, музики та руху допомагають виховувати у дітях активність, впевненість у собі, своїх силах.

У структуру роботи гуртка «Весела логоритміка» тісно вплетені різні елементи музичної та мовленнєвої діяльності, підпорядковані одній меті — формуванню правильної звуковимови:

Логопедична гімнастика (комплекс вправ для зміцнення м'язів органів апарату артикуляції, що готують мовні органи до постановки звуків);

Чистомовки для автоматизації та диференціації звуків;

Пальчикова гімнастика у розвиток тонких рухів пальців рук;

Вправи на розвиток загальної моторики, що відповідають віковим особливостям дітей, для м'язово-рухового та координаційного тренінгу; -фонопедичні вправи за методом В.Ємельянова для зміцнення гортані та прищеплення навичок мовного дихання;

Вокально-артикуляційні вправи для розвитку співочих даних та дихання;

Пісні та вірші, що супроводжуються рухом рук, для розвитку плавності та

виразності мовлення, мовного слуху та мовної пам'яті, координаційного тренінгу;

Музичні ігри, що сприяють розвитку мови, уваги, вмінню орієнтуватися у просторі;

Мело- та ритмодекламації для координації слуху, мовлення, руху;

Вправи для розвитку мімічних м'язів, емоційної сфери, уяви та асоціативно-образного мислення;

Комунікативні ігри та танці для розвитку динамічної сторони спілкування, емпатії, емоційності та виразності невербальних засобів спілкування, позитивного самовідчуття;

Вправи на релаксацію для зняття емоційної та фізичної напруги.

Вся моя діяльність із дітьми відрізняється варіативністю. Я можу замінити будь-яку частину освітньої галузі, включити до неї чистомовки або вправи гімнастики артикуляції, що відповідають дефекту мови дітей. Так, до пісенного репертуару можу включати знайомі пісні, можлива зміна ігрового матеріалу, використання знайомих віршів тощо.

Заняття у гуртку не регламентовані строго за часом. Я завжди враховую самопочуття дітей, їхній емоційний стан. За потреби час роботи в гуртку можна скоротити.

Головний принцип досягнення ефективності в роботі – індивідуальний

підхід до кожної дитини, облік її вікових, психофізіологічних та мовленнєвих можливостей.

В основу методики моєї роботи покладено комплексно-тематичний метод у поєднанні з наочністю та ігровими прийомами. У плануванні використовую принцип концентричного нарощування матеріалу по всіх розділах лексичних тем, що вивчаються щорічно (пори року, урожай, новорічне свято, зимуючих птахів і т.д).

Однією з особливостей моєї програми є використання малих форм народного фольклору (потішок, вироків, закличок, примовок) для оздоровчих пауз, що сприяє вихованню дітей у національних традиціях. У побудові багатьох занять використано сюжети російських народних казок.

Найважливішу роль грає музика як інтегральна основа курсу. За допомогою музики проводиться дозований емоційний тренінг, що призводить до поліпшення психологічного та фізіологічного стану організму дитини.

Особливу увагуприділяю розвитку почуття ритму за допомогою пластики, жестів, мовних ігор, використання ритмосхем, гри на дитячих музичних інструментах під мело- і ритмодекламацію.

Також я знайшла можливість включення логоритміки у спільну діяльність з дітьми протягом дня:

Ранкова гімнастика з промовами та звукоподраженнями

Промовляння потішок, вироків, чистомовок під час режимних процесів - вмивання, одягання на прогулянку

Мовні ігри перед їжею

Логоритмічні паузи під час освітньої діяльності

Динамічні паузи між видами освітньої діяльності

Фізкультурні, театралізовані види діяльності з використанням мовного матеріалу

Підбадьорлива гімнастика зі звуконаслідуванням

Рухливі ігри зі співом (на прогулянці)

Ігри малої рухливості (у групі)

Логоритмічні дозвілля

Один вихователь неспроможна забезпечити дітям необхідну рухову і мовну активність протягом дня, тому результативність роботи залежить від тісного взаємозв'язку і наступності у роботі з батьками.

Щоб налагодити стосунки з батьками, зробити їх конструктивними, переглянула основи стосунки із нею, т.к. вважаю, перш ніж вирішувати проблему дитини, треба вирішити проблему дорослого, а вона полягає в тому, що батьки часом некомпетентні у питаннях виховання та психології, не знають вікових особливостейдітей чи несерйозно ставляться до всього, що відбувається з їхніми дітьми. Це заважає їм вибрати єдино правильну лінію поведінки. Поряд із традиційними формами роботи з сім'єю такими, як бесіди, консультації, збори, оформлення інформаційних стендів, в ході апробації своєї методики, вдало зарекомендували себе нові форми та методи роботи з батьками: круглий стіл, ділова гра, педагогічні тренінги, домашні завдання ( "Домашній театр", колективне читання в сім'ї).

На сьогоднішній день хороший батько-це компетентний батько. Моя програма побудована на активній участі батьків у процесі спільної діяльності та передбачає вирішення низки завдань:

Налагодження способів конструктивної взаємодії педагогів та батьків;

Налагодження тісного емоційного контакту між батьками та дітьми у процесі спільної діяльності;

Підвищення рівня продуктивності у засвоєнні знань, набуття навичок та умінь дітьми;

Навчання батьків необхідним знанням, методам та способам занять із малюком у домашніх умовах.

Педагогічному присвяченню батьків з питань: зміцнення м'язової системи язика, губ, щік; поліпшення у звуковимові; збагачення лексики; покращення рухливості дрібної моторики; прояву творчих здібностей.

У будь-якому віці діти активно наслідують промови дорослого, тому я переконала батьків у тому, що якщо говорити неправильно, то малюк засвоюватиме неправильну мову. Щоб цього не сталося, важливо пам'ятати про два «золоті не можна»:

Не можна спотворювати слова

Не можна наслідувати дитячу вимову і «сюсюкати».
Потрібно: Розмовляючи з дитиною, слідкувати, щоб мова була чіткою та виразною, грамотною, простою, ясною.

Методичне забезпечення, що є в особистому арсеналі, дозволяє мені пропонувати батькам для використання в домашніх умовах фонограми, тексти пісень, ігор та вправ.

До складу аудіопосіб входять колискові, пісеньки-ігри, пісеньки - потішки, казки та багато іншого, а також мелодії, які можуть використовуватися як супровід на заняттях фізкультурою.

Зараз можна придбати чудовийпрактичний матеріал на ЦД та ДВД дисках. Я придбала і вжевикористовую в роботі багато хто з них: -«Пальники», «Догоняй-ка» - ці збірки я використовую для

проведення рухливих ігор у приміщенні дитячого садка та на
вулиці;

-«Ігри для здоров'я», «Аеробіка», «Веселі уроки» та «Ігрова гімнастика» - допомагають планувати ранкову гімнастику,заняття з фізкультури тафіз. дозвілля;

Диски «Музичний зоопарк», «Гав, мяу», «Мамині уроки» та"Топ - топ", допомагають підібрати музично-мовленнєві, хороводні, пальчиковіігри та ігри спрямовані на розвиток слуховогоуваги відповідно дотемою заняття;

Диски «Золоті ворота» та «Золота рибка» є чудовим. мовним матеріалом, оскільки містять багато потішок, віршів,чистомовок;

Два диски «Казочки - шумелочки» та «Музичні казки» - явикористовую для проведення розваг та дозвілля;

-«Фізминутки», «П'ять поросят», «Колискові» та «Ігровий масаж:»
допомагають мені у проведенні режимних моментів.
Практичний матеріал на дисках можна підібрати для будь-якого віку, починаючи з народження малюка та закінчуючи початковою школою.

IV. Висновок (висновки)

Використання логоритмічних прийомів повсякденній роботі дозволяє дітям глибше поринути в ігрову ситуацію, створює сприятливу атмосферу засвоєння матеріалу, що вивчається, і розвитку творчих здібностей. Знання стали засвоюватися дітьми швидше, тому що їх подача супроводжується різноманітними рухами під музику, що дозволяє активізувати одночасно всі види пам'яті (слухову, рухову. Логоритміка сприяє і естетичному вихованню дошкільнят, вводячи їх із самого раннього дитинствау світ музики, навчила емоційної чуйності, прищеплює любов до прекрасного, розвиваючи цим художній смак.
Будь-яка безпосередньо освітня діяльність з елементами логоритміки, як на мене, стала продуктивнішою, проходить на вищому емоційному рівні. Діти чекають із радістю, активно включаючись в ігрові дії мовних вправ.

В результаті поєднання слова, музики та руху діти стали більш розкутими, емоційними, значно покращили свої ритмічні здібності. У дітей підвищилася координація рухів, вони стали зібранішими та уважнішими. Пісні, мовні вправи, пальчикові ігри, промовляння віршів з рухом та під музику покращили якісний рівень ритмічного почуття. У багатьох дітей помітна динаміка у розвитку голосу, дихання та артикуляції, слухової уваги та зорової орієнтування. Психологи наголосили, що робота в системі логоритміки дозволила скоригувати відхилення в емоційному розвитку, у дітей знизився страх перед невдачею.