Статистика сайту

7 жовт. 2021 р.

Останнім часом значно збільшилась кількість дітей, які мають порушення звуковимови обумовлені дефектами органів артикуляції. У зв’язку з цим корекція таких порушень вимагає спільної комплексної роботи логопеда і стоматолога-ортодонта. Так наприклад, неправильний прикус, коротка під’язикова зв’язка або зв’язка верхньої губи обмежує рух і створює спотворені артикуляційні уклади.

Таким чином, проблему логопедичної корекції дефектів звуковимови у дітей слід вирішувати за допомогою комплексного  медико-педагогічного вливу. А також необхідно враховувати наступні фактори.

  1. Чим раніше проявилася зубощелепна аномалія тим більше ризик появи стійких дефектів звуковимови.
  2. Патології молочного прикусу провокують грубіші і стійкі порушення звукової сторони мовлення, ніж зубощелепні аномалії, що проявилися тільки в постійному прикусі.

Чим раніше була виявлена патологія язика, губ або зубощелепної системи та розпочата комплексна робота з усунення дефектів артикуляційних органів, виправлення порушень звуковимови та фонематичного сприйняття, тим швидше й ефективніше можна досягти позитивних результатів у вимові.