Статистика сайту

27 трав. 2021 р.

Рівні досягнень дітей ЗДО №24 «Гвоздичка» за ІІ півріччя 2020/2021 навчального року

Згідно з річним планом роботи ЗДО, з метою виявлення рівня знань, умінь та навичок дошкільнят, відповідно до вимог освітньої програми дітей від двох до семи років «Дитина», та програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в період з 11.05.2021 по 21.05.2021 у всіх вікових групах було проведено діагностичне обстеження.

ІІ молодші - старші групи обстежувались з наступних розділів:

  • Особистість дитини;

  • Дитина в соціумі;

  • Дитина у природному довкіллі;

  • Дитина у світі культури;

  • Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі;

  • Мовлення дитини.

Узагальнені результати обстеження виявились наступними:

 Як видно з таблиці найкращим виявився рівень знань дошкільників з розділів: «Особистість дитини» (з високим і достатнім рівнем розвитку 40% та 52% відповідно) , «Дитина у соціумі» (з високим рівнем розвитку 36%, достатнім - 48%), «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» (з високим рівнем розвитку 37%, достатнім -49%).

Моніторингове дослідження загального розвитку вихованців за вересень-травень показує позитивну динаміку. Так якісні показники покращились на 31%. В порівнянні з результатами обстеження дітей у вересні значно покращився рівень сенсорно - пізнавального розвитку вихованців (показники якісного рівня збільшились на 25% Позитивна динаміка простежується в соціальному розвитку. Так показники якісного рівня покращились на 47% та якісні показники з розділу «Особистість дитини» покращились на 46%. Разом з тим, виявлений низький рівень 1% з розділів «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природньому довкіллі», «Мовлення дитини», це пов’язано з тим, що садочок відвідує дитина з особливими освітніми потребами. За рекомендаціями вихователя вона направлена в Інклюзивно ресурсний центр, де буде отримано рекомендації по освітньому розвитку.

Ранні групи обстежувалися за такими розділами:

- Моторика;

- Сенсорика;

- Мова;

- Продуктивні види діяльності;

- Побутові навички.

Узагальнені результати обстеження виявились наступними:

Як видно з таблиці найкращим виявився рівень знань дітей ранньої групи з розділів:

«Побутові навички» (76%),

«Продуктивні види діяльності» (71%) ,

«Моторика» (73%).

Найбільше низького та низько – середнього рівня виявлено з розділів «Мова» (9%) та «Сенсорика» (10%).