Статистика сайту

9 лист. 2020 р.

Вчити дітей емоційно сприймати зміст казки, запам’ятовувати дійових осіб, послідовність дій. Продовжувати вчити відповідати на запитання за змістом, запам’ятовувати пісеньки й текст, інтонаційно передавати та відтворювати його під час творчих завдань, заохочувати до спілкування за темою казки. Розвивати дрібну моторику пальців рук, творчу уяву, пам’ять, логічне, монологічне, діалогічне та зв’язне мовлення, формувати мовленнєву компетентність. Закріплювати вміння дітей грати в пальчикові ігри, виконувати певні дії за змістом твору під час розігрування. Продовжувати знайомити дітей з такими емоціями, як радість, сум. Виховувати позитивні емоції, почуття дружби, взаємодопомоги, любові до казки, сприйняття соціалізації дитини в процесі набуття моральних рис, характеру.