Статистика сайту

28 квіт. 2022 р.

 Звіт про виконану роботу вчителя-логопеда за 2021 – 2022 н. р.

 в ЗДО № 24

Холодович Інни Анатоліївни

  Логопедична робота протягом року будувалася згідно з положенням про логопедичні пункти системи освіти. Освітній процес для дітей з порушенням мовлення здійснювався  згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та     програми «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» / І.В.Кравцова.

   За навчальний рік в логопедичному пункті були проведені такі види робіт.

 У вересні 2021 р. було обстежено мовлення дітей трьох старших груп   ЗДО № 24 «Гвоздичка», всього було обстежено 50 дітей, у 29 дітей  виявлено порушення мовлення:

ЗНМ І р. – 1 дитина,(І молодша група дитина з ООП)

ЗНМ ІІІ р. – 3 дитини,  

ФФНМ – 17 дітей,

дислалія –  8 дітей.

Протягом року проводилось дообстеження дітей які прибули в старші групи та в інших групах  на вимогу батьків для логопедичної характеристики в ІРЦ.

   До логопедичного пункту протягом року було зараховано  19 дітей з вадами мовлення:

ЗНМ І р. – 1 дитина,

ЗНМ ІІІ р. – 3 дитини,

ФФНМ – 14 дітей,

Дислалія – 1 дитина.

   З дітьми, зарахованими до логопедичного пункту, проводилася робота відповідно до діагнозу та складності порушення: на розвиток артикуляційного апарату, фонематичного сприйняття, слухової уваги,  розвиток мовленнєвого дихання, координація рухів органів артикуляції, пальців, зап’ястя; розвиток психічних процесів; усунення вад звуковимови, автоматизація поставлених звуків у складах, словах, реченнях, звуковому мовленні; здійснення підготовки до звукового аналізу слів та елементів грамоти; збагачення словникового запасу, формування граматичної будови мовлення.

 Заняття з дітьми проводились в ігровій формі з використанням наочного матеріалу: коректурні таблиці, лексика  яких відповідає темі та насичена певними звуками, асоціативне лото, мнемо таблиці, графосмужки, конструктор фраз:«Будуємо прості речення»; альбоми з розвитку мовлення дітей, звукові пазли, логопедичний лєпбук, пальчиковий театр, ігри  з LEGO, ігри з прищіпками, камінцями марблс, масажні м’ячики Су-Джок, круги Луллія, ігри зі спінером, шумові коробочки, бізіборд, різноманітний матеріал для розвитку мовленнєвого дихання, різноманітні дидактичні розвивальні  ігри: «Логопедичні олівці», «Логопедичне лото: Асоціації», «Звукові доріжки», «Логопедичні равлики», Логопедичний доббль», «Судоку», «Логопедичний потяг», «Тіньове лото»

 

На кінець навчального року з 19 дітей зарахованих до логопункту

 у  2 дітей – виправлені вади мовлення (11%) ,

 

 16 дітей  – зі значним покращенням (84%),

 1 дитина з незначним покращенням мовлення(5%),

 подальшої логопедичної допомоги потребує 1 дитина з ООП.

  Особлива увага приділялась дітям з ООП які мають висновки  ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Згідно рекомендацій ІРЦ на кожну з  дитину ООП поквартально розроблявся індивідуальний освітній план та надавалися консультації батькам.

   Протягом року проводилася консультативно-методична робота:

участь у педгодинах та педрадах ЗДО № 24 «Гвоздичка»; активно працювала над пріоритетним напрямком за річним планом «Співпраця вихователів з учителем-логопедом для удосконалення у дітей звукової культури мовлення»

проведені  такі консультації для вихователів :

у вересні «Вікові собливості формування мовлення дошкільнят»;

консультація з елементами тренінгу для педагогів «Формування фонематичного сприймання, мовленнєвого слуху та слухової уваги»;

практикум  для вихователів «Розвиток мовленнєвого дихання»;

 

у жовтні проведена консультація  для вихователів:

«Мовленнєва гімнастика в розвитку звукової культури мовлення у дошкільників»

 

у листопаді - консультації  для вихователів:

«Логопедизація режимних моментів»

«Закріплення звуковимови у дітей дошкільного віку»

  у вересні брала участь в  міському засіданні школи педагогічного становлення вихователів  за напрямком «Формування мовленнєвої та художньо-мовленнєвої компетентностей дошкільників».  Виступ з досвіду роботи «Мовленнєві ігри та вправи»

також проводилися бесіди з вихователями «Індивідуальний підхід до дітей з мовленнєвими вадами», «Посилена увага дітям з ООП»

У листопаді проводила логопедичне  заняття для колективного перегляду «Мишенятко Шушик» На тему: Звук [Ш] у складах, словах, реченнях.

Метою заняття було формувати:

- правильну вимову звука  [Ш] ;

- вміння змінювати силу голосу за допомогою голосних звуків;

- удосконалювати вміння знаходити звук у слові;

- вправляти в узгодженні іменників із дієсловами;

Закріпити :

- правильно вимовляти звук [Ш] ізольовано, у складах, словах і реченнях;

- уміння правильно вживати прийменники на, під, у, за у своєму мовленні та складати речення з прийменниками з опорою на картинки;

- словник іменників за темою «Одяг»;

- самоконтроль за звуковимовою.

   Так як в зв’язку з карантинними вимогами не можна було проводити групові та загально садові збори, консультації для батьків висвітлювалися на сайті закладу

«Мовленнєва готовність до навчання у школі. Рекомендації батькам майбутніх першокласників»

«Створення умов для мовного розвитку дітей в родині».

«Ігри та вправи для розвитку фонематичного слуху та сприймання»

«Атикуляційна гімнастика – основа правильної звуковимови»

«Із пальчиками граємо мовлення розвиваємо»

«Автоматизація  поставлених звуків в умовах родини»

   Також протягом року  надавалися індивідуальні  консультацій  батькам.(переважно по телефону)  В більшості виникали питання з корекції  звуковимови, виконання артикуляційних вправ, автоматизації та диференціації проблемних звуків, затримки мовленнєвого розвитку,  загального недорозвитку мовлення, заїкування, відвідування ІРЦ, розвитку мовлення дитини з ООП.

Батькам щотижня давалися рекомендації у зошитах  взаємозв’язку для роботи вдома з дітьми.

     Щомісяця  поповнювалася сторінка логопеда на сайті ЗДО № 24 «Гвоздичка»  інформацією корисною для батьків та педагогів.  

Фаховий рівень підвищувала шляхом вивчення та аналізу літературних джерел:

Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу. – Х. : група «Основа» 2012 – 239 с.

   Логопедія. М.К.Шеремет – К.: Видавничий дім «слово» 2010.

   Сходинками правильного мовлення: навчально-методичний посібник / Ю. В.Рібцун – Тернопіль: Мандрівець, 2017.

    Журнали: «Логопед», «Вихователь методист» , «Дошкільний навчальний заклад»

   «Вихователь-методист дошкільного закладу» , «Палітра педагога».

 Також використовувала інформацію з інтернет-ресурсів. Проходила підвищення кваліфікації, брала участь у вебінарі «Особливості організації інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра»  та семінарі- практикумі  « Організація  логопедичної роботи з дітьми в закладах дошкільної  та загальної  середньої  освіти».

  

Поповнювалась матеріально-технічна база логопедичного кабінету. Придбані навчально-методичні посібники з корекції звуковимови і ЗНМ, та матеріали для обстеження  та розвитку мовлення дітей:

   Діти з розладами аутистичного спектра: план корекційно-відновлювальної роботи / авт. кол  Л.О. Юрченко, Л.В. Олтаржевська, В.В. Семизорова  - Вид.4-те - Тернопіль: Мандрівець, 2020. – 104с.

 Розвиток мовлення дітей з аутизмом Н.В. Базима – Київ Літера ЛТД.2019 – 144с – (Серія «Інклюзивне навчання»)

      Поповнювалися інформацією папки:

                       «Артикуляційні вправи – корисні та цікаві»

                                 «Вправи для пальчиків»

                                 «Логопедичні ігри та вправи»

                                 «Поради логопеда батькам»

                                 «Як подолати заїкання»

                                 «Логопедична скринька»

                                 «Взаємодія з іншими спеціалістами».

    Протягом року працювала над проблемним питанням «Використання сучасних педагогічних технологій у корекційному навчанні дошкільнят».

Впроваджувала в роботі інноваційну технологію «Біоенергопластика – як фундамент розвитку артикуляційного апарата, загальної та дрібної моторики».

       Поповнювалась матеріальна база  логопедичного кабінету.

Виготовлені матеріали для розвитку мовного дихання і повітряного струменя. Також виготовлені ігри для розвитку фонематичних процесів та вдосконалення звуковимови.

    Протягом року була оформлена документація згідно з положенням про логопедичні пункти.

  В період роботи труднощі виникали при встановленні зворотного зв’язку з батьками та дотримання рекомендацій логопеда.  Річний план виконано майже в повному обсязі.

В цілому роботу логопункту за 2021-2022 навчальний рік можна вважати на достатньому рівні.

    У наступному  2022-2023 н. р. планується провести обстеження  мовлення дітей старших груп. Проводити корекційну роботу з дітьми які мають вади мовлення,особливу увагу приділити дітям з особливими потребами які потребують логопедичного супроводу.

Провести консультації педагогам відповідно пріоритетного напрямку «Логоритміка як засіб розвитку мовлення дитини у співпраці з вузькими спеціалістами»