Статистика сайту

3 груд. 2019 р.

Проблема

Мета

Керівник

Члени

1

Творча група

По складанню плану підготовки до педагогічних рад.

Визначення форми проведення педради, розробка плану засідання  педради, підготовка доповіді, співдоповіді.

Карлюга А. В., вихователь-методист

Годзіневська О. І.- вихователь, Крапивницька С. П. – вихователь, Парахонько І. М. – вихователь, Давлічена Г. В. – вихователь, Шкурко Л. В. – вихователь.

2

Творча група

з вдосконалення роботи сайту ЗДО

Проаналізувати інформацію УО щодо діяльності сайту, усунути недоліки; забезпечити систематичне поповнення сайту творчою групою «Гвоздичк@.ua»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Боровська В.І., керівник музичий; Богдан Я.В., вихователь; Холодович І.А., вчитель-логопед; Богдан Я. В., вихователь

3

Проблемна група

з розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників шляхом використання сучасних педагогічних технологій

Розробити пам’ятку «Структура заняття при використанні технології «Освітня ситуація».

 

Карлюга А. В. вихователь-методист

Николайчук Т. Є. – вихователь – метолист, Годзіневська О. І. – вихователь, , Холодович І. А. – вчитель – логопед.

4

Проблемна група

з впровадження в роботу «Партнерської взаємодії»

Розробити тест для самодіагностики «Партнерська взаємодія».

Карлюга А. В. вихователь-методист

Виховаетлі:

Николайчук Т. Є.,

Крапивницька С. П.,

Годзіневська О. І.,

Парахонько І. В.,

Давлічена О. П.

5

Творча група

з організації проведення тематичних свят, розваг.

Обговорення сценаріїв, проведення  тематичних  розваг,  ранків  та родинних заходів.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Музичні керівники: Боровська В. І., Брюзгіна Л. І., інструктор з фізкультури – Кирилова М. В., вихователі – Крапивницька С. П., Парахонько І. М., Годзіневська О. І.

 

Проблемна група

з використання LEGO – конструювання в освітньому процесі як засіб різнобічного розвитку дітей дошкільного віку.

Розробити пам’ятку для педагогів щодо організації роботи для дітей з конструктором LEGO Education.

 

Розробити положення про родинний творчий конкурс «LEGO творчість».

 

Розробити пам’ятку «Алгоритм навчання дітей LEGO – конструюванню»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Вихователь – методист: Николайчук Т. Є.; вихователі: Годзіневська О. І., Давлічена Г. В.

 

Проблемна група

з використання квест – технології як засобу активізації освітньої діяльності дітей.

Розробити пам’ятку «Алгоритм створення квесту».

 

Карлюга А. В. вихователь-методист

Вихователь – методист: Николайчук Т. Є., вихователі – Парахонько І. М., Давлічена Г. В., Годзіневська О. І.

6

Проблемна група

із забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій

 

Продовжити роботу проблемної групи з питання забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій .

Підібрати матеріал до педагогічної майстерні: «STREAM освіта дошкільників»;

консультації «Подорожуємо казковими лабіринтами гри В’ячеслава Воскобовича.»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Кравцова С.П. -  психолог практичний; вихователь -  Годзіневська О. І, вихователь – методист Николайчук Т. Є.; вчитель – логопед Холодович І. А.