Статистика сайту

20 черв. 2019 р.

ЗВІТ директора ДНЗ ясел-садка №24 «Гвоздичка» Черненко С.О.

Загальні відомості

Протягом 2018 -2019 навчального року управління дошкільним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору; дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу. Основну увагу звертала на дотримання всіма учасниками навчально – виховного процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.
Підсумовуючи роботу колективу дошкільного закладу та аналізуючи власну
управлінську діяльність за минулий навчальний рік, зупинюсь на найважливіших на мою думку, питаннях

Так на виконання наказу по дошкільному закладу від 05.09.2018р. №59а/г «Про комплектування груп ДНЗ ясел-садка №24 «Гвоздичка» дітьми  та кадрами у 2018/2019 н.р» у дошкільному закладі функціонувало 12 груп для дітей дошкільного віку, 4 групи для дітей від 1 до 3 років, 8 груп для дітей від 4 до 6 років. Виховувалось 227 дітей, при проектній потужності 280 місць. З них 105 дівчаток та 122 хлопчика.. Середня наповнюваність груп становила  19 дітей.

Не можу оминути увагою  низькі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає 64% . Якщо в попередні роки причиною невідвідування дітьми закладу був неналежний температурний режим в опалювальний період то в цьому році така проблема не стоїть, однак відвідуваність не зростає , а знижується.  Користуючись нагодою хочу ще раз звернутися до вас батьки і наголосити на постійному відвідуванню дітьми закладу, бо це в свою чергу впливає і на соціалізацію дитини і на засвоєння дітьми програмових вимог і на підготовку до школи.

  Протягом року постійно  здійснювався  щоденний контроль за відвідуванням дітьми закладу, зясовувалися причини відсутності дитини.

На виконання наказу УО ПМР від 26.06.2012р. №238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій проживає  246 дітей віком від народження до 6 років. З них 168 дітей (68,3%) охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, з них 5-річки – охоплені 100%, 46 дітей не відвідує ЗДО (діти віком від народження до 3 років). Завдяки розробленій системі обліку дітей мікрорайону та паралельно просвітницькій роботі серед батьків щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ДНЗ, адаптації. Ми отримали високий показник охоплення дітей дошкільною освітою. З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно  в садочку проводились  Дні відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Діти нашого мікрорайону, які не відвідують дошкільний заклад, протягом навчального року перебували під соцпатронатом під час якого педагоги закладу проводили освітню діяльність направлену на освоєння програмових вимог програми «Дитина» за якою працює наш ДНЗ.

Організація освітньої діяльності

Заклад будував навчально-виховний процес відповідно до вимог програми «Дитина» та «Оберіг»  рекомендованої Міністерством освіти і науки України. На кінець навчального року моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в вікових групах  дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,  «Дитина в соціумі». Ми це врахуємо на 2019-2020 н.р., включивши  методичні заходи для підвищення рівня освітньої діяльності педагогів з методик.

Для охоплення обдарованих дітей освітньою діяльністю протягом навчального року діяли гуртки  різних напрямків та творчі лабораторії  під керівництвом :

 • Брюзгіної Людмили Іванівни, керівника музичного, гурток «Маленькі музиканти»,       напрямок – художньо-естетичний (гра на музичних інструментах за методикою К.Орфа).
 • Боровської Віти Іванівни, керівника музичного, гурток «Дзвінки голосочки», художньо – естетичний напрямок ( вокальний).
 • Кирилової Марини Валеріївни, інструктора з фізичної культури,  гурток     «Чарівний фітбол», напрямок-фізичний (фітболгімнастика).
 • Варяниці Анжели Олександрівни, керівник гуртків станції юних

                   натуралістів, «Дошкільник – еколог», напрямок-природничий.

 • Крапивницької Світлани Павлівни, вихователя старшої  групи, творча лабораторія «Маленьки читайлики», напрямок – мовленнєвий (навчання ранньому  читанню за методикою Л.Шелестової).
 • Євтушенко Наталії Василівни, вихователя старшої групи, творча лабораторія «Літературна скарбничка», напрямок мовленнєвий.
 • Тімуш Наталії Валеріївни, вихователь середньої групи, творча лабораторія «Шахи», напрямок – логічний.

 

Протягом 2018 – 2019 навчального року педагогами закладу впроваджувалися різноманітні інновації. Із 21 педагога всі використовують інновації, такі як
інтегроване навчання, технологій, А. Богуш, М.Монтессорі, Н. Гавриш, Л.
Шульги, Т. Ткаченко, Л.Шелестової,  К. Орфа , ТРВЗ тощо.

 

Кадрове забезпечення

Відповідно до штатного розпису в ДНЗ 56 працівників, з них педагогічних – 21.

1 директор закладу,

1 вихователь – методист,

2 музичних керівники,

1 інструктор з фізкультури,

14 вихователів.

Із 21 педагога вищу освіту мають 57 %

вищу категорію 4 педагога

І категорію – 2

ІІ категорію – 3

Звання вихователь-методист 3 педагога, та психолог – методист 1 педагог

інші педагоги мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст» та тарифні розряди.

Протягом навчального року керувала атестаційною комісією до складу якої увійшли директор ЗДО №16 Давлічена О.П. та педагоги ЗДО№24. Разом з членами атестаційної комісії були створені умови для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності педагогів закладу. Так відповідно графіку проходження атестації у 2019 році атестувалось 6 педагогів. За результатами атестації двом педагогам присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 2 підтвердили раніше присвоєні тарифні розряди , одному педагогу присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», та педагогічне звання «практичний психолог – методист». Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Станом на 1 червня даний графік виконано на 60% , у жовтні місяці на курси підвищення кваліфікації заплановано 4 педагога.

Методична робота

Якісно та змістовно організовано діяльність методичної служби закладу.

Спільно з вихователем –методистом було вироблено стратегію методичного

супроводу дошкільного закладу та розроблено структуру методичної роботи,

визначено основні завдання на навчальний рік.

  В порівнянні з минулим роком вдалося підняти на високий рівень друк у фахових виданнях педагогічних працівників. Протягом 2018/2019 н.р. конспекти занять, розваг 14 педагогів були надруковані у 29 фахових виданнях.

Контрольно –аналітична діяльність Як керівник значну увагу приділяю діяльності щодо збору повної та достовірної  інформації для прийняття вмотивованих управлінських рішень, а також якості підготовки підсумкових документів, ефективності наказів, створенню системи контролю за їх виконанням. Так, за 2018-2019 н.р.  здійснено 2 тематичних перевірки та комплексно вивчено  стан життєдіяльності вихованців 6-го року життя.     Ці питання були розглянуті на засіданнях педагогічної  ради.   Особлива увага приділяється питанням контролю за виконанням управлінських рішень, що дає свої позитивні результати.

  Протягом року мною видано  231 наказ, з них 37 наказів з основної діяльності, 62 з адміністративно-господарчої  діяльності ,46  кадрових тривалого зберігання та 86  кадрових тимчасового зберігання.

  Упродовж навчального року здійснювала контроль за освітнім процесом та адміністративно-господарчою роботою закладу. Так мною відвідано 203 заняття та режимних моментів, 350 разів вивчено питання адміністративно-господарчої діяльності та організації харчування. Записи за результатами відвіданих занять та режимних моментів фіксуються у журналі контролю. 6 разів питання за результатами оперативного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах та нарадах при керівнику.

  Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем засвоєння дошкільниками вимог програми «Дитина» та БКДОУ. Так  перевірка готовності  випускників до школи  показала, що на початок навчального року 70 %  дітей готові до школи, 30% – не готові. На кінець навчального року під час обстеження готовності дітей старшого дошкільного віку до школи  збільшилася кількість дітей готових до навчання – 92,5 %, та 7,5%  – дітей не готові школи. Це діти які не регулярно відвідували заклад і залишаються у дошкільному закладі.

Організація харчування Одним з важливих аспектів фізичного та психологічного здоровя дошкільників є раціональне та збалансоване харчування. У закладі встановлено триразове  харчування, в літній оздоровчий період вводиться додатковий сніданок, під час якого діти споживають соки, фрукти.

  Харчування вихованців тримається на особливому контролі відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ. Постійно контролюється якість продукції яка надходить до закладу, умови та терміни її зберігання, якість та вихід готових страв. Результати контролю фіксуються у журналі контролю, приймаються відповідні управлінські рішення. Питання харчування систематично розглядаються на  зборах, виробничих нарадах, нарадах при керівнику. Щомісяця з боку батьків здійснюється адміністративно – громадський контроль за організацією харчування дітей у закладі, складені відповідні акти, результати контролю оприлюднюються в батьківських куточках груп. Спільно з медичною сестрою щоденно тримаємо на контролі ціну меню-вимоги. Так аналіз виконання натуральних норм   харчування становить в середньому   за навчальний рік  67,4 %, вартість меню з вересня 2018 по березень 2019 становила 29,35грн. при нормі 29-30грн, з 01.04.2019 по 31.05.2019 – 36,25 при нормі 36-37.  З 01.04.2019 вартість меню збільшено до 36-37 грн за один день. Оплата за харчування для батьків становила до 60 відсотків від вартості  на один день (за кожне відвідування) 40% вартості харчування дитини оплачує  міський бюджет. Протягом навчального року 37 дітей закладу харчувалися за рахунок міського бюджету тобто були на 100% звільненні від оплати за харчування, це діти пільгових категорій ( малозабезпечені, діти під опікою, діти батьки яких є учасниками бойових дій) та 12 дітей звільнені на 50% від оплати за харчування (діти з багатодітних сімей).

Вимогою сьогодення є відкритість та прозорість діяльності закладу, а діяльність сайту на моє переконання є найефективнішим засобом оприлюднення будь-якої інформації.

  Хочу зазначити активність роботи сайту ДНЗ. В період з 01.09.2018 по 01.06. 2019 було зафіксовано 82822 переглядів сайту, та 42877 відвідувачів.

Протягом року адміністрацією закладу  проводився  особистий  прийом  громадян, за 2018  рік зафіксовано  35 реєстраційних  номерів  з особистих питань громадян  (10  питань стосувалися працевлаштування, 25 питаннь соціального характеру).

Матеріально – технічне забезпечення Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база закладу постійно удосконалюється і модернізується. На утримання нашого закладу управлінням освіти заплановано у кошторис на 2019 рік    7мільйонів 283тисячі 597 грн. На утримання однієї дитини в нашому закладі за І півріччя 2019 року держава витратила 15тисяч 833 грн.

Для підготовки закладу до 2019 – 2020 н.р.за підрахунками залучено додаткових джерел фінансування  – 247тисяч 970гривен 66коп. За що ми вдячні Вам, шановні батьки, дякуємо небайдужим до наших проблем спонсорам, зокрема Новицькому Миколі Микитовичу, Цимбалюку Руслану Тимофійовичу.

Всього

40000

157950,27

9772

40248,39

247970,66

 

бюджетні

батьківські

спонсорські

Кошти праціників

 

Так в ході підготовки до нового навчального року:

 1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» продовжено заміну міжкімнатних дверей та вхідних дверей,  продовжується заміна старих вікон на склопакети.
 2. На виконання «Санітарного регламенту» силами та коштами батьків було частково відремонтовано каналізаційну систему,  замінено 3 електробойлери для забезпечення груп гарячою проточною водою. Оновлено столовий та кухонний посуд і інвентар в групах та харчоблоці.
 3. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянок продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

– продовжено обрізування старих дерев;

– проведено роботу по осучасненню дизайну території дошкільного закладу.

 1. Зроблено капітальний ремонт на сходових маршах:

– стеля і стіни пошпакльовані і пофарбовані.

 1. Встановлено нову альтанку на майданчику групи «Ромашка» (кошти виділені управління освіти в розмірі 40 тисяч гривен).

Охорона життя та здоров’я  З метою збереження життя і охорони здоров’я дітей, навчання
безпечної поведінки та підведення підсумків роботи за рік у останній
тиждень травня проведено Тиждень безпеки дитини.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено
навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та
позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей
в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання.

Зараз я зупинилася на основних питаннях  управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали певного часу та зусиль для їх вирішення.

Основними досягненнями у створенні позитивного іміджу закладу, вважаю:

 • Проведення міського семінару вихователів – методистів на високому рівні;
 • Участь у всеукраїнському конкурсі веб-сайтів;
 • Участь у конкурсі «Панорама творчих уроків 2019» ;
 • Участь у проведенні Дня сталої енергії (отримали цінний подарунок);
 • Проведення міського методичного об’єднання для інструкторів з фізкультури на високому рівні;
 • Проведення міського семінару для практичних психологів міста на високому рівні;
 • Участь у педагогічній майстерні «Творча реалізація педагогічних ідей В.Сухомлинського»;
 • Участь у конкурсах в фахових виданнях:
 • В нашім серці Україна
 • Бліц – турнір «Веселковий тиждень»
 • Бліц – турнір «Щоб не лити сльози, помічай загрози!»
 • «Зробимо навчання цікавим»
 • За диригентським пультом – немовля
 • Освітні технології – 2019
 • Впевнена дитина – майбутнє України
 • Вихованка старшої групи  Боровська Катерина під керівництвом керівника музичного Боровської В.І. взяла участь у Міжнародному фестивалі – конкурсі де посіла І місце.

Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це щоденна кропітка робота команди,  колективу закладу.