Статистика сайту

20 вер. 2015 р.

Проблема

Мета

Керівник

Члени

1

Творча група

формування предметно – практичної , та художньо-продуктивної компетенції дошкільників

Розробити методичні рекомендації щодо перспективно-календарного планування завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури» відповідно до вимог державної програми, БКДО, віку дітей

Селіванова С.М., вихователь-методист

Брюзгіна Л.І., музичний керівник; Боровська В.І., музичний керівник, Николайчук Т.Є., вихователь; Годзіневська О.І., вихователь;

2

Творча група

з вдосконалення роботи сайту ДНЗ

Проаналізувати інформацію УО щодо діяльності сайту, усунути недоліки; забезпечити систематичне поповнення сайту творчою групою «Гвоздичк@.ua»

Селіванова С.М., вихователь-методист

Боровська В.І., керівник музичий; Богдан Я.В., вихователь; Холодович І.А., вчитель-логопед; Білова А.О., вихователь

4

Проблемна група

з впровадження музейної педагогіки в освітній процес

Розробити систему роботи з краєзнавства; систематизувати методичні матеріали; поповнити музей ДНЗ «Мій рідний край» та народознавчу кімнату

Добровольська Т.М., вихователь

Шинкаренко вихователь; Соколовська Т.О., вихователь; Пуздерко Л.В., вихователь, Парахонько І.М., Білова А.О.

Забезпечити роботу міні-музею одного предмета:

  1. Фотовиставка «Визначні місця міста» (вересень)
  2. «Козацькому роду нема переводу» (жовтень)

Селіванова С.М., вихователь-методист

Пуздерко Л.В., Білова А.О., Шкурко Л.В., Завгородня Т.В., Соколовська Т.О.

  1. «Рослини нашої місцевості» (листопад)

 

 

Селіванова С.М., вихователь-методист

Годзіневська О.І., Богдан Я.В., Білова А.О., Шинкаренко О.С., Сокоовська Т.О.

  1. «Зимові свята» (грудень, січень)

 

 

 

  1. «Краплинка світла наших пращурів від минулого до сьогодення» (лютий)

Селіванова С.М., вихователь-методист

 

Селіванова С.М., вихователь-методист

Добровольська Т.М., Давлічена Г.В., Євтушенко Н.В.,Холодович І.А., Кравцова С.П.

 

Пуздерко Л.В., Білова А.О., Крапивницька С.П., Кирилова М.В.

  1. Віртуальна екскурсія до хатини Т.Г.Шевченка (березень)

Селіванова С.М., вихователь-методист

Николайчук Т.Є., Годзіневська О.І., Шинкаренко О.С., Євтушенко Н.В., Шкурко Л.В.

  1. Виставка макетів ракет та літаків (квітень)

Селіванова С.М., вихователь-методист

Добровольська Т.М., Пуздерко Л.В., Шинкаренко О.С., Годзіневська О.І.

  1. Птахи та комахинашого краю(травень)

Селіванова С.М., вихователь-методист

Білова А.О., Соколовська Т.О.,Парахонько І.М., Боровська В.І., Кирилова М.В.

5

Творча група

з формування економічної компетенції дошкільників

Розробити перспективні сітки міні – занять з економічної компетентності дошкільників  на навчальний рік відповідно до змісту програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Селіванова С.М., вихователь-методист

ІІ молодша

Крапивницька С.П., Євтушенко Н.В., Соколовська Т.О.

Середня

Богдан  Я.В., Шкурко Л.В..

Старша

Годзіневська О.І., Николайчук Т.Є.

Пуздерко Л.В.

6

Творча група

з формування логіко- математичної компетенції дошкільників

Розробити перспективні сітки занять з логіко- математичного розвитку  для всіх вікових груп та сенсорного виховання для дітей раннього віку на навчальний рік відповідно до змісту програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Селіванова С.М., вихователь-методист

Рання група

Селіванова С.М. Завгородня Т.В.

І молодша

Добровольська Т.М., Давлічена Г.В., Парахонько І.М., Дроболюк Т.О.

ІІ молодша

Крапивницька С.П., Євтушенко Н.В., Соколовська Т.О.

Середня

Шкурко Л.В.

Богдан Я.В.

Старша

Шинкаренко О.С.

Білова А.О.

Николайчук Т.Є.

7

Проблемна група

з формування здоров’я-

збережувальної компетенції дошкільників

Продовжити роботу проблемної групи з питання розвитку здорової дитини шляхом удосконалення фізкультурно - оздоровчої роботи

Селіванова С.М., вихователь-методист

Нечаєва Г.С., сестра медична старша; Кравцова С.П., психолог практичний; Кирилова М.В., інструктор з фізкультури; Богдан Я.В. вихователь