Статистика сайту

7 вер. 2016 р.

КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

Стаття 40. Громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»  ВІД 02.10.1996 РОКУ  № 393/96-ВР.

Регулює питання практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення. Закріплює права громадян вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

ВІД 02.07.2015 РОКУ  № 577-VIII.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 14.04.1997 №348 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ДІЛОВОДСТВА ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАННЯХ ГРОМАДЯН, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ, В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

  Ведення діловодства за зверненнями громадян ведеться окремо від загального діловодства спеціально створеними  відділами роботи із зверненнями громадян або окремо призначеними посадовими особами і здійснюється відповідно до вищезазначеної Інструкції.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24.09.2008 №858 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН»

  Класифікатором визначається характеристика звернень за формою і ознакою надходження, за їх видами, суб’єктами, типами, статтю, категоріями, соціальним станом авторів звернень, питаннями, піднятими в них, а також за результатами розгляду, що допомагає здійснювати аналітичну роботу.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25.12.2013 №958 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Положення про Державну інформаційну систему електронних звернень громадян»

Розпорядження КМУ ВІД 25.12.2013 № 1072-р «Про внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ  ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ВИЗНАЧАЄ МЕТОДИ РОБОТИ:

  • керівники та їх заступники проводять 4 рази на місяць особисті прийоми;
  • проведення телефонних «гарячих ліній», «телефонів довіри»;
  • аналізувати та узагальнювати питання, що порушуються у зверненнях громадян, виявляти причини, що їх породжують, вносити пропозиції щодо розв’язання найбільш актуальних проблем, зокрема внесення змін до актів законодавства України;
  • щоквартально оприлюднювати у засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах відповідних органів узагальнених відомостей щодо організації роботи із зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань.