ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

      У побудові дидактичної моделі педагогічної роботи важливо опиратися на наявні у дітей знання, а не нав’язувані їм готової інформації згідно наших програм та планів. Поняття «розум» та «інформованість» не є тотожними.
Великий обсяг інформації отримуваної в готовому вигляді дитиною не обробляється, а лише підштовхує її до «інтелектуального споживацтва». Дитина при репродуктивному способі навчання отримує досвід набуття знань без зусиль, в готовому вигдяді. І не отрмимує досвіду здобуття знань самостійно в ході використання вже набутих нею знань. Завдяки розмірковуванню, порівнянню та аналізуванню.
Крім того, науковці стверджують, що якщо ми чуємо — засвоюємо лише 15 % знань, якщо бачимо — 35%, а якщо пробуємо — до 90% інформації. При репродуктивному способі навчання у дитини розвивається лише пам’ять — і то зазвичай лише короткочасна. А при проблемному способі навчання — весь арсенал мислительних операцій.
Беручи до уваги вищевикладене, перехід до новітніх технологій навчання дітей є неминуючим. Тому що потік інформації з кожним роком збільшується у геометричній прогресії. І ми не можемо вже дати усю інформацію дітям. А значить, маємо лише навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів навчання — комп’ютера, телевізора, книг тощо.
Принцип спільних проектів — допомогти дітям відчути життєву потребу в знаннях, як умову їхньої життєдіяльності. Мотивація дитячої діяльності має бути для них зрозумілою.
Принцип партнерства — не «над», а «разом». Головне завдання вихователя —  не «вкладати в голови» а навчити. Якщо вихователь — лектор, віщун — це монологічний тип навчальної комунікації. А вона має бути на сучасному етапі діалогічною. Вихователь і діти — партнери. Вихователь допомагає дітям опанувати спосіб інтелектуальних та інших дій.
Принцип активної участі кожного у спільній справі. Задовольняючись загальним позитивним результатом, педагоги подекуди ігнорують той факт, що досягається цей результат завдяки активності малої частки групи дітей. Інші — пасивно спостерігають. Потрібно так організувати навчальний процес, щоб кожній дитині знайшлося посильне завдання і щоб успіх залежав від усіх.
Використання знайомих нам інноваційних технологій не є протиставленням тому, що ми робили раніше. Елементи цих досвідів мають доповнити та удосконалити процес навчання дітей і сприяти підвищенню ефективності навчання дошкільнят. Ми повинні пам’ятати, що передовий досвід — це не є догма, а лише підказка,  в якому напрямку ми можемо рухатися у справі удосконалення навчального процесу.
І нормально, коли у одного вихователя краще виходить використання одного досвіду, а у іншого — іншого досвіду. А третій вихователь — досвідчений та творчий — лише отримує поштовх до власної творчості та створення власного досвіду чи технології.
Навчальний процес, як і вся діяльність педагога — це щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину. Грамотний та творчо налаштований педагог завжди знайде можливість на базі традиційних методів навчання, які роками давали йому високі показники знань дітей, знайти шляхи підвищення ефективності своєї роботи завдяки використанню новітніх технологій, досвідів та методів в роботі.

Оставить комментарий:

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.