Статистика сайту

24 бер. 2016 р.

 

Мета: створення моделі ефективної команди, формування та посилення загального командного духа, прийняття особливостей один одного, отримання навичок спільної роботи та прийомам вироблення загальної стратегії.

Завдання тренінгу:

- створити позитивну атмосферу протягом тренінгу (згуртування, атмосфера довіри; заохочення учасників до спільної тривалої роботи; підтримка кожного з учасників);

- сформувати модель ефективної команди (спрямувати групу на досягнення загальної мети та реалізацію завдань; відпрацювати правила спільної колективної роботи з урахуванням інтересів кожного учасника; розвинути здібності знаходження ефективних оригінальних рішень та способів поведінки в різних ситуаціях; підвищити усвідомлення раціональності розподілення командних ролей та обов’язків);

- ігрова корекція поведінки (зниження надмірного емоційного напруження; усунення бар’єрів, що заважають продуктивним конструктивним діям; регуляція соціальних відносин).

В занятті використовуються такі прийоми:

- моделювання ситуацій;

- ігрові моменти та їх аналіз;

- активний зворотній зв’язок;

- обговорення значимості теми;

- прослідковування учасниками стратегій особистої поведінки.

 

Актуалізація теми тренінгу. Перегляд відеоролику «Командоутворення»

Мета: ознайомити учасників з темою та метою роботи, знайомство зі складовою корпоративної культури – тімбілдінгом.

  Тімбілдінг (англ. Team building – побудова команди), або командоутворення. Ідею тімбілдінгу приписують японцям, але кожен з нас може пригадати одні з перших його проявів ще з дитинства на елементарному прикладі перетягування канату,  а найперші літописні згадки про вправи з формування командного духу зустрічаються, як це не дивно, в українському козацтві. Ці згадки стосуються вишколу козаків-розвідників (пластунів).

     В наш час тімбілдінг є однією з перспективних моделей корпоративного управління, що забезпечує повноцінний розвиток колективу, і є одним з найбільш ефективних інструментів управління персоналом. 

      Метою нашого заняття є створення моделі ефективної команди, формування та посилення командного духу, прийняття особливостей один одного, отримання навичок спільної роботи та прийомам вироблення загальної стратегії !  

 

Вправа «Граємо за правилами» (2 хв)

Мета: ознайомлення учасників груп з правилами роботи.

Групам пропонується прийняти деякі правила поведінки і спілкування під час заняття.

Правила заняття:

 • Поважати один одного;
 • Проявляти активність;
 • Правило «одного мікрофона» (всі мовчать, коли хтось говорить);
 • Поважати час (не відходити від теми, дотримуватись виділеного регламенту);
 • Я-висловлювання (говорити тільки від свого імені: «Мені не подобається..,» «Я не можу…», «Я не хотів би…» тощо);
 • Правило дотримуватись правил.

 

Вправа «Секрет дамської сумочки» ( 3хв)

Мета: згуртування групи, створити атмосферу довіри.

Учасникам пропонується представити себе від імені будь-якої речі, яка знаходиться зазвичай у його сумочці.

Коментар психолога

    «Життя – театр, люди в нім – актори». Людські взаємини у будь-якій діяльності, від дитячої гри до дорослої праці; у різних колах спілкування – сім’я, друзі, колеги; в усіх життєвих сферах – освіта, спорт, наука, мистецтво  – завжди рольові. Командні взаємини – не виняток. Рольовий вир захоплює кожного, викликаючи запитання: хто ким керує – ми своїми ролями, чи вони нами?

 

Інформаційне повідомлення «Командні ролі» (5хв)

Мета: проінформувати учасників про командні ролі за М.Белбіном.

Учасники отримують інформацію щодо командних ролей, визначених Мередіт Белбіном, та ознайомлюються з результатами попереднього дослідження.

    Мередіт Белбін визначив, що для успіху, команді потрібні актори, які здатні грати три типи ролей: думати, діяти та управляти. Набір командних ролей за М. Белбіном передбачає у своєму складі ролі:

«ведучого», що розподіляє завдання, делегує повноваження, несе відповідальність за роботу команди;

  «мотиватора», який є ініціатором різних заходів, в тому числі тих, що здатні відірвати команду від рутини та зорієнтувати в більш продуктивний темп;

«контролера», завданням якого є вберегти команду від можливих помилок та досягти кращого результату з усіх можливих;

«генератора ідей», який ініціює нові проекти, шляхи розвитку поставлених завдань;

«реалізатора», який втілює ідеї у життя;

 «аналітика», що оцінює конкуруючі пропозиції, та передбачає подальший хід розвитку подій;

«виконавця», який перетворює плани в дії;

 «дослідник ресурсів», завданням якого є пошук нових ідей та ресурсів, налагодження потрібних контактів, ведення переговорів.

Коментар психолога

Так, наявність, баланс всіх ролей є обов’язковою умовою командного успіху. А як будуть працювати наші групи ми  зараз побачимо і я пропоную кожній з груп створити своє містечко.

 

Проективний тест «Історія розвитку вашої групи» (10хв)

Мета: розвиток почуття «ми», групової згуртованості, закріпити навички взаємодії в команді.

Інструкція: «На столі перед вами знаходиться аркуш ватману та фломастери. Кожному учаснику групи потрібно на ньому намалювати дім, в якому він бажав би жити. На виконання цього завдання вам надається 3 хвилини. Час швидко плинув і я пропоную вам перейти до другої частини цієї вправи. Подивіться уважно на малюнок та знайдіть три домівки, найбільш вам до вподоби, а потім промалюйте до них стежинки (1хв). Наступне завдання до цієї вправи: вам потрібно домалювати у вашому містечку все, що необхідно для життя в ньому (1хв) І останнє завдання: дати назву містечку вашої групи та презентувати його (5хв).

Запитання для обговорення:

- Чи сподобалася вам ця вправа?

- Що було найскладнішим?

- Що найбільше сподобалося?

Гра-розминка «Килим-літак» (3хв)

Мета:  розвинути групову згуртованість не тільки за допомогою фізичного контакту, але й за рахунок пошуку та реалізації групового рішення.

Інструкція: учасники двох груп запрошуються на килим, який лежить навиворіт. Завдання: не сходячи з килима перевернути його на зворотній бік. Але є одне правило: учасники не спілкуються між собою!

Через деякий час заборона на спілкування знімається. Якщо група не може виконати завдання можна запропонувати звернутися до визначених командних ролей та знайти рішення.

Запитання для обговорення

- Що допомагало вам зрозуміти одне одного, коли не можна було говорити?

- Чи легше стало, коли цю заборону було снято?

Коментар психолога

    Щоб досягнути успіху в командній праці – треба не лише працювати, а й вміти спілкуватися: вербально чи невербально. Важливо вміти чути одне одного!

 

Вправа «Секрет Джовані» (5хв)

Мета: продемонструвати учасникам ефективність кооперації, допомагти їм усвідомити роль внутрішньокомандної дисципліни і важливість вміння чути один одного.

Запитання для обговорення:

 •  Якою була атмосфера під час роботи в групах?
 • Розкриваючи «секрет Джовані» чи відчували ви, що виконуєте командну роль, яка була визначена за тестом Белбіна.
 • Чи відчули ви себе командою?

        

Вправа «Групова дискусія» (5хв)

Мета: з’ясувати в дискусійній формі основні відмінності групи і команди; розвинути вміння розуміти одне одного, працювати в команді, йти на компроміс.

Коментар психолога

     Дійсно, командна діяльність неможлива без активного спілкування та взаємодії. Розв’язання спільних задач вимагає від учасників єдності, згуртованості, узгодження дій, координації рішень. Командні взаємини – це завжди своєрідна співтворчість, коли думки одного збагачуються за рахунок їх переосмислення іншими. Обговорення, критика, нові погляди та свіжі точки зору – той золотий фонд, яким володіє команда і якого не мають одинаки.

   Відносини взаємозалежності і взаємодії є відмінною ознакою команди. Так званий ефект синергії – це результат ефективної взаємодії між членами команди на основі загальних прагнень і цінностей. Він приводить до того, що сумарне зусилля команди набагато перевищує суму зусиль її окремих членів.

1+1+1= 111 (команда)>1+1+1= 3 (група)              

Гра «Скеля» (3хв)

Мета: знайти та зміцнити нові засоби та шляхи взаємодії для взаємної підтримки у груповій взаємодії.

Учасники стають у шеренгу, створюючи «міцну скелю». За командою ведучого,  починаючи з першого учасника «альпініста» всі учасники «йдуть на вершину».

 

Вправа «Лампа Аладіна» (3хв)

Усі учасники стають колом і по черзі передають лампу одне одному та висловлюють свої побажання. Інструкція: «Уявіть собі, що ваша команда знаходить стару лампу, потираючи її, з’являється чарівний джин. Тепер кожна група може загадати бажання. Но є один момент, так як  лампу ви знайшли разом зі своєю командою, то і бажання стосуються вашої роботи.

 

Список використаних джерел

 1. Вячков И.В. Основы группового тренинга. Психотехники: учебное пособие / И.В. Вачков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Ось -89,2000. – 224с.
 2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Эффективная команда: шаги к созданию. Руководство для тех, кто хочет создать свою команду. – СПб.: Речь, 2003. – 128с.
 3. Любчук О.К. Новые вожможности использования тренинговых технологий в подготовке конкурентноспособных специалистов / О.К.Любчук // - Донецк, 2007. – с.370
 4. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений / Н.Н.Обозов. – Лыбидь, 1990. – 192 с.
 5. Паркер Г., Крапп Р. Формирование команды: сборник упражнений для тренеров. – СПб: Питер, 2002, - 160с.
 6. Психологічні тренінги / (упоряд. О.Главник) – К.: Шкільний світ, 2002. – 112с.
 7. Р.Мередит Белбин Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / пер. с англ. М.:НЫРРО, 2003. – 315 С.
 8. Сартан Г.Н. Тренинг командообразования. – СПб.: Речь. 2005 – 187с.
 9. Середа Е.И. Практикум по межличностным отношениям: помощь и личностный рост / Е.И.Середа, - СПб. : Речь, 2006 – с.81
 10. Теорія і практика формування команди. Журнал «Методист» (вкладка) №3 (27) березень, 2014. – 40с.
 11. Томпсон Лей. Создание команды: (пер. с англ.) – М.: Вершина, 2006. – 544с.
 12. Федоренко Ю.О. Тренинг командостворення. Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу: навчальний посібник/ за наук. Ред. Н.О.Євдокимової. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 558с.
 13.  http: //  trainingtechnology. ru / category komandoobrasovanie /.
 14. http: //  www. haglar/ ru / game s – вправи на формування команди.