Статистика сайту

13 черв. 2018 р.

Звіт керівника ЗДО №24 «Гвоздичка»Черненко С.О.


Протягом 2017/2018 навчального року управління ЗДО №24 «Гвоздичка» здійснювалось мною відповідно до норм статуту, колективного договору, ПВТР, дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного закладу.
Відповідно до наказу УО ПМР від 26.06.2012р. №238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій проживає  274 дитини віком від народження до 6 років. З них 229 дітей (83,6%) охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, з них 5-річки – 100%, 45 дітей не відвідує ЗДО (діти віком від народження до 3 років). Цьому сприяла розроблена система обліку дітей мікрорайону та паралельно просвітницька робота серед батьків щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ДНЗ, адаптації.
На початку року заклад відвідувало 238 вихованців при проектній потужності 280 місць. Це на 3 вихованця менше, ніж у минулому році. З них 118 дівчаток, та 120 хлопчиків. Завантаженість закладу становить 85% що в цілому  відповідає нормам наповнюваності груп відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Упродовж навчального року було відраховано 7  вихованців по причині зміни місця проживання, та зараховано 10 дітей.  

  Питаннями зарахування та відрахування вихованців упродовж навчального року займалась безпосередньо сама. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні картки, копії свідоцтв про народження) наказом укомплектовано 11 вікових груп. Однак, наповнюваність середньої «Б» групи «Бджілка», та старших груп є перевищеною.
    Слід відмітити низькі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник  складає 67,6%. Найнижчі показники в середній «А» групі «Грайлики» 54,8%; в ІІ молодшій «А» групі «Веселка» 60,2%. Високі показники  в ІІ молодшій «Б» групі «Ромашка» 79,7%, старшій «Б» групі «Соняшник» 79,4%. Дане питання взяла під особистий контроль. Протягом року постійно  здійснювався  щоденний контроль за відвідуванням дітьми закладу, зясовувалися причини відсутності дітей, у разі довготривалого невідвідування дітьми закладу без причини батькам надсилалися листи попередження про можливе відрахування.
  З метою підготовки до майбутнього набору дітей мною запроваджено проведення Дня відкритих дверей для батьків майбутніх вихованців. Під час яких надається можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, ознайомити з педагогами, роботою закладу, необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ДНЗ, адаптації. Під час таких заходів залучаю до виступів психолога практичного та сестру медичну. 
   Значну увагу приділяю роботі з кадрами: заклад укомплектовано на 86% педагогічними працівниками, що на 4% менше ніж у минулому році. Протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення педагогів з фаховою вищою освіто (2 педагога закінчили ВНЗ). Протягом року спостерігається плинність кадрів (декретна відпустка). Аналіз кваліфікаційного рівня педагогів показує позитивну динаміку, так у порівнянні с минулим роком вона залишається стабільною

Протягом навчального року керувала атестаційною комісією до складу якої увійшли директор ЗДО №16 Давлічена О.П. та педагоги ЗДО№24. Разом з членами атестаційної комісії були створені умови для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності педагогів закладу. Так відповідно графіку проходження атестації у 2018 році атестувалось 6 педагогів. За результатами атестації одному педагогу присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 1 «спеціаліст І категорії», 4 підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Станом на 1 червня даний графік виконано на 100% без змін. 
 Якісно та змістовно організовано діяльність методичної служби закладу. Спільно з вихователем –методистом було вироблено стратегію методичного супроводу дошкільного закладу та розроблено структуру методичної роботи, визначено основні завдання на навчальний рік. На високому рівні на базі дошкільного закладу було проведено «Педагогічну хвилю», під час засідання якої вихователі старших груп Шкурко Л.В., Богдан Я.В. представили форми роботи з дітьми та рівень готовності вихованців до школи. Варто зазначити, що за оцінкою вчителів ЗЗСО №5 заняття проведені на високому рівні, вирізняються методично грамотною організацією. Вихованці показали достатньо високий рівень готовності до школи.
  В порівнянні з минулим роком вдалося підняти на високий рівень друк у фахових виданнях педагогічних працівників. Протягом 2017/2018 н.р. конспекти занять, розваг 12 педагогів були надруковані у 28 фахових виданнях. 
Протягом навчального року педагогічний колектив закладу дошкільної освіти активно приймав участь у професійних конкурсах результатом стали нагороди:
грамотою  лауреата конкурсу «ОСВІТНІЙ ОСКАР – 2017», двічі творча група ЗДО №24 була відмічена грамотами лауреата Всеукраїнського конкурсу «Важливі перспективи нашого ДНЗ» за творчі доробки з тем: «Розвиток природничо-екологічної компетенції дітей дошкільного віку через пошуково – дослідницьку діяльність», «Реалізація освітньої лінії «Дитина у світі культури» БКДО у контексті організації художньо-продуктивної літературної діяльності дошкільників».
 Сайт ЗДО зайняв 10 місце у Всеукраїнському конкурсі сайтів дошкільних закладів. 
ІІІ місце у Всеукраїнському огляді – конкурсі на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти у 2017/2018 н.р. у номінації «Кращі заклади дошкільної освіти міського типу».
Дитячий колектив «Веселі ложкарі» було нагороджено грамотою у міському конкурсі дитячої творчості «Первомайське джерельце».
На виконання річного плану впродовж року вивчено питання:
з реалізації освітньої лінії «Дитина у світі культури» БКДО у контексті організації художньо-продуктивної літературної діяльності дошкільників;
з розвитку природничо – екологічної компетенції дітей дошкільного віку через проблемні та пошуково – дослідницьку діяльність;
з виховання економічної культури дошкільника – крок до соціалізації, ощадливості і ділової активності.
Здійснено комплексне вивчення з організації освітньо-виховної роботи в середній «Б» групі «Бджілка».
Результати вивчення тематичних питань розглядалися на педагогічній раді, комплексне вивчення узагальнилось наказом. Прийняті рішення сприяли покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.
Протягом навчального року активно продовжував функціонувати сайт дошкільного закладу. Під моїм керівництвом, творча група підтримувала та використовувала всі можливі функції сайту. Результатом чого 10 місце у Всеукраїнському конкурсі серед сайтів дошкільних закладів.
 Особливу увагу приділяю розвитку обдарованості дітей. У 2017/2018 н.р. діяло 8 гуртків, гуртковою роботою охоплено 70% дітей середнього та 100% дітей старшого дошкільного віку,  на початку року були організовані додаткові освітні послуги з вивчення англійської мови та хореографії. 
Протягом року мною видано  222  накази, з них 38 накази з основної діяльності, 83 з адміністративно-господарчої  діяльності ,30 кадрових тривалого зберігання та 71  кадрових тимчасового зберігання.
   Упродовж навчального року здійснювала контроль за навчально-виховним процесом та адміністративно-господарчою роботою закладу. Так мною відвідано 169  занять та режимних моментів, 145 разів вивчено питання адміністративно-господарчої діяльності. Записи за результатами відвіданих занять та режимних моментів фіксуються у журналі контролю. 12 разів питання за результатами оперативного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах та нарадах при керівнику.
Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем засвоєння дошкільниками вимог програми «Дитина» та БКДОУ. Так рівень готовності  випускників до школи  показав, що на початок навчального року 6,5%  дітей отримали низький рівень, 52% – середній, 34,5% - достатній; 7% – високий. На кінець навчального року збільшилася кількість дітей з високим рівнем – 34 %, та 23%  – дітей засвоїли програму на середньому рівні, 43% дітей на достатньому рівні. 
Харчування вихованців тримається на особливому контролі відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ЗДО. Постійно контролюється якість продукції яка надходить до закладу, умови та терміни її зберігання, якість та вихід готових страв. Результати контролю фіксуються у картках контролю, приймаються відповідні управлінські рішення. Питання харчування систематично розглядаються на  зборах, виробничих нарадах, нарадах при керівнику. Щомісяця з боку батьків здійснюється адміністративно – громадський контроль за організацією харчування дітей у закладі, складені відповідні акти.  Спільно з медичною сестрою щоденно тримаємо на контролі ціну меню-вимоги. 
Так аналіз виконання натуральних норм   харчування становить в середньому   за навчальний рік  63.5 %, вартість меню з вересня 2017 по 15.05.2018 становила 22.90 при нормі 22-23,50 грн,. Оплата за харчування для батьків становила до 60 відсотків від вартості  на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років  ця ума становила –  13 грн.80 коп. з міського бюджету виділено – 9.20, для дітей від  3 років і старше – 14 грн. 40 коп. міський бюджет оплачує – 9.40 грн. Протягом навчального року 35  дітей закладу харчувалися за рахунок міського бюджету тобто були на 100% звільненні від оплати за харчування, , та 10 дітей які звільнені на 50% це діти пільгових категорій (малозабезпечені, діти під опікою, діти батьки яких є учасниками бойових дій, багатодітні).
Проотягом 2017-2018 н.р. матеріально-технічну базу поповнено на 219 906,57 грн.
Із них 7564грн. бюджетних коштів ( сюди війшло ремонт системи опалення та встановлення насосу)
благодійна батьківська допомога у вигляді дарування обладнання та матеріалів на суму – 189374 грн.12коп, ( за ці кошти придбані миючі та канцелярські товари,   посуд, бойлер, мякий інвентар, дитячі меблі )
18268,45 грн. коштів працівників придбано літературу та підписка періодичних видань,
4700 грн. – спец рахунок ( за додаткові платні послуги) придбання керамічного кахлю для капітального ремонту туалетної кімнати в групі «Метелики» та будівельного матеріалу.
    Звітування батьківського комітету про використані кошти відбувається на батьківських зборах, висвітлюється в батьківських куточках та на сайті закладу.
    Відповідно до кошторисної документації протягом минулого календарного року на утримання ЗДО  та фінансування захищених статей з місцевого бюджету було виділено 4803986 грн. ( це заробітня плата, енергоносії, 40 % плата за харчування дітей, та 100% плата за харчування пільгових  категорій дітей) .
  Зараз я зупинилася на основних питаннях  управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали певного часу та зусиль для їх вирішення. Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це щоденна кропітка робота колективу закладу, основними досягненнями якого у створенні позитивного іміджу закладу.
  І завершити хочу словами Генрі Форда «Зібратися разом –це початок, залишитися разом – це прогрес, працювати разом –це успіх».  Тож запрошую вас до співпраці у досягненні спільного успіху, а наш успіх це наші діти.