Статистика сайту

19 бер. 2020 р.

Усі хоч раз у своєму житті чули про унікальний вплив музики на розвиток дитини. Та, попри це, у більшості батьків наших вихованців усе одно виникають запитання: «Чи варто навчати дитину музики? Навіщо це їй?». У той самий час батьки зовсім не вагаються у виборі, коли мова йдеться про навчання їхньої дитини математики, мов або інших наук. Для того, щоб пояснити батькам, що дає музика для розвитку їхньої дитини, як вона впливає на якість її майбутнього життя, - проводимо консультацію для батьків.

При народженні кожна дитина має тонкий музичний слух і добре відчуття ритму. Втім, якщо ці здібності не розви­вати, з часом вони згасають. На думку дослідників, саме завдяки музичному слуху та відчуттю ритму малюки здатні сприймати мовлення людей. Із суцільної мішанини звуків вони з часом почи­нають виокремлювати слова, упізнаючи їхні ритмічні схеми. Усьо­го за кілька місяців у пам'яті малюків накопичуються сотні слів: ритмічно-звуковисотно-інтонаційно організованих звукових еле­ментів.

Малюки ростуть, йдуть до дитячого садка. У цей час розвивати їхні розумові здібності, збагачувати палітру емоційності, зміцнюва­ти духовне та психічне здоров'я та навіть формувати теплі, довірли­ві стосунки з однолітками, педагогами та батьками можна за допо­могою свідомого навчання музики.

У нашому дитячому садку ми регулярно проводимо «Свята та розваги», коли батьки мають змогу стати безпосередніми учасниками освітнього процесу, побачити, як музичний керівник працює з їхніми дітьми, як зацікавлює їх, як прищеплює любов до музики. Проте у цьому напрямку лише праці і старань музичного керівника  не достатньо. Він є лише помічником у ви­хованні дитини, яка вчиться, насамперед, у батьків - бо вони є пер­винною основою її знань, свідомості та буття.  

Отже, батьки мають спонука­ти своїх дітей до музичної твор­чості, брати разом з ними участь у різних творчих заходах, влашто­вувати родинні свята, вечори роз­ваг, створювати імпровізовані оркестри. Якщо дитина захотіла влаштувати самодіяльний концерт удома - батькам варто натхненно підтримати цю ідею.

Родинні свята мають велику силу. День Матері, День Батька, Дні народження, які су­проводжуються піснями, танками, віршами, не лише згуртовують родину, а й допомагають сформу­вати у дитини ціннісні поняття, розкривати її творчі здібності. Батькам слід прищеплювати своїм дітям любов до Батьківщини, шанобливе ставлення до ветеранів ві­йни, літніх людей, співчуття до людей з обмеженими можливостями. А музика у цьому лише допомагає.

Найліпшим прикладом для своїх дітей є самі батьки. Вони є основним джерелом, звідки дитина бере зерна істини. А про­аналізувати рівень зацікавленості батьків музичним розвитком сво­єї дитини можна за допомогою анкетування.

Музика має великий вплив на формування свідомості дитини, її духовного світу, сприймання навколишнього. Будь-яке му­зичне спілкування з дитиною слід будувати на спільній діяльності, партнерстві, де ведучий - дорослий, а партнер-учасник - це дитина.

Любов до музики, прищеплена в дитинстві, може стати міцною основою подальших досягнень та успіхів дитини. Раннє навчання музики відкриває широкий шлях до інтенсивного розвитку сен­сорних здібностей, створює надійний фундамент для становлення й подальшого розвитку всіх пізнавальних процесів, гармонійного поєднання емоційного і раціонального, духовного життя людини у майбутньому. Тож завжди кажемо батькам: «Підтримайте свою дитину, до­поможіть їй розкрити себе ще з раннього дитинства».

 Запитання анкети для батьків щодо музичного розвитку їхньої дитини

*    Чи вважаєте музичне виховання важливим у розвитку вашої дитини? Чому?

*    Чи слухаєте разом з дитиною музику (у живому виконанні, аудіозаписі, відео- записі)?

*    Чи берете участь у святах, розвагах, що проводяться у дошкільному навчальному закладі? Якщо ні, то чому?

*    Чи співаєте разом зі своєю дитиною вдома (колискові, забавлянки, жартівливі пісні)?

*    Чи імітуєте голоси героїв під час читання з дитиною казок, чи озвучуєте їхній спів?

*    Чи музикуєте з дитиною? Якщо так, які музичні інструменти використовує­те, іграшкові чи справжні?

*    Чи підтримуєте дитячу ініціативу у танцювальних рухах? Як саме?

*    Чи влаштовуєте вдома імпровізовані танцювальні виступи у власноруч виго­товлених костюмах?

*    Чи підтримуєте дитячу ініціативу у створенні музично-ігрових ситуацій (гра в музичне заняття, концерт, театр тощо)?

*    Чи готуєте разом з дитиною музичні номери, виступи-сюрпризи до родинних свят, приходу друзів?

*    Чи ділитеся з дітьми власними талантами і вміннями? Якщо ні, то чому?

*    Як часто відвідуєте професійний театр разом з дитиною? Чи обмінюєтеся вра­женнями?

*    Чи поєднуєте діяльність дитини в побуті з творчістю? Як саме?

*    Яким чином підтримуєте музичні інтереси вашої дитини?

*    Чи підтримуєте розмову з дитиною, коли вона ділиться своїми музично-естетичними враженнями?

*    Чи маєте вдома мистецьке середовище? Яке воно?

*    Чи збираєте музичну фонотеку для слухання й танцювально-ігрової діяльності дитини (музичні казки, дитячі пісні, дитячі балети й опери, інструментальні п'єси, сучасну естрадну музику тощо) та відеотеку?

*    Яка музика подобається вашій дитині? Яка музика подобається вам?

*    Чи зверталися за порадами до педагогів щодо музичного виховання вашої ди­тини?