Статистика сайту

10 вер. 2022 р.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП

З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг всіх учасників освітнього процесу в ЗДО №24 «Гвоздичка» створюються відповідні умови освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням особливостей їхнього розвитку:

  • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (практичний психолог, вихователі, асистент вихователя, учитель-логопед);
  • створення сучасного, безпечного та комфортного освітнього середовища;
  • здійснення психолого-педагогічного супроводу;
  • створення умов для розвитку – обладнано логопедичний кабінет, кабінет практичного психолога  для проведення корекційно-розвиткових занять;
  • налагодження співпраці з батьками.