Статистика сайту

17 лист. 2017 р.

Ви можете створити просту діаграму, виділивши будь-яку частину діапазону, який потрібно візуалізувати, і вибравши потрібний тип діаграми на вкладці Вставлення стрічки в групі Діаграми. Або просто натисніть клавіші Alt+F1, а Excel автоматично створить просту стовпчасту діаграму. Після цього є   кілька можливих способів, як змінити діаграму.
Діаграми служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення великих обсягів даних і співвідношень між різними рядами даних.
Створення діаграми в Excel починається із введення на аркуш числових даних для діаграми. Потім ці дані необхідно нанести на діаграму, вибравши потрібний тип діаграми на стрічці Office (вкладка Вставлення у групі Діаграми). 

1. Дані на аркуші
2. Діаграма, створена з даних на аркуші
Excel підтримує численні типи діаграм, які допомагають відображати дані у зрозумілій для аудиторії формі. Створюючи нову діаграму або змінюючи наявну, можна вибирати із широкого діапазону типів діаграм (наприклад, гістограма або кругова діаграма) і їх підтипів (наприклад, гістограма з накопиченням або об’ємна кругова діаграма). Також можна створити комбіновану діаграму, використовуючи у своїй діаграмі кілька типів діаграм.

Приклад комбінованої діаграми, у якій використано гістограму та графік.

Знайомство з елементами діаграми

Діаграма складається з багатьох елементів. Деякі з цих елементів відображаються за замовчуванням, інші можна додавати в разі необхідності. Вигляд елементів діаграми можна змінювати, переміщаючи їх на інше місце на діаграмі, змінюючи розмір або формат. Також можна видаляти непотрібні елементи з діаграми.

1. область діаграми.

2. область побудови.

3. точки даних ряд даних, нанесених на діаграму.

4. Горизонтальна вісь (вісь категорій) і вертикальна вісь (вісь значень), уздовж яких відкладаються дані на діаграмі.

5. легенда діаграми.

6. Назви діаграми та осей, які можна використовувати в діаграмі.

7. підпис даних для позначення окремої точки в ряді даних.

Пристосування простої діаграми до конкретних потреб

Після створення діаграми можна змінити будь-який з її елементів. Наприклад, можна змінити спосіб відображення осей, додати назву діаграми, перемістити або приховати легенду, відобразити додаткові елементи діаграми тощо.

Способи змінення діаграм

Змінення відображення осей діаграми.    Ви можете задати масштаб осей і настроїти інтервал між відображуваними значеннями або категоріями. Щоб полегшити сприйняття діаграми, можна також додати до осей поділки та задати інтервал між ними.

Додавання до діаграми заголовків і підписів даних.    З метою полегшення сприйняття інформації на діаграмі можна додати назву діаграми, назви осей і підписи даних.

Додавання легенди або таблиці даних.    Легенду діаграми можна відобразити або приховати, змінити її розташування або відредагувати її елементи. У деяких діаграмах можна також відобразити таблицю даних, у якій наведено умовні позначення та значення, наведені на діаграмі.

Застосування спеціальних параметрів для кожного типу діаграми.    Для різних типів діаграм доступні додаткові лінії (наприклад, коридор коливань і лінії тренду), смуги (наприклад, смуги підвищення/зниження та планки похибок), позначки даних та інші параметри.

Самостійно створювати макети та стилі діаграм неможливо, проте можна створити шаблон діаграми та вкласти до нього макет і потрібне форматування.

Щоб надати своїй діаграмі нестандартного вигляду та привернути до неї увагу, можна, крім попередньо визначеного стилю, застосувати форматування до окремих елементів діаграми, наприклад, до маркерів даних, області діаграми, області побудови, чисел і тексту назв і підписів. Для цього можна застосувати певні стилі фігур і стилі WordArt, але можна також відформатувати фігури та текст елементів діаграми вручну.

Щоб додати форматування, можна скористатися одним або кількома такими параметрами.

Заливка елементів діаграми.    Щоб привернути увагу до певних елементів діаграми, можна використовувати кольори, текстури, рисунки та градієнтну заливку.

Змінення контурів елементів діаграми.    Щоб виділити елементи діаграми, можна змінювати кольори, стилі і товщину ліній.

Додавання додаткових ефектів до елементів діаграми.    Щоб надати своїй діаграмі завершений вигляд, до фігур діаграми можна застосувати додаткові ефекти – тіні, відбиття, світіння, згладжування, рельєф і ефект об’ємного обертання.

Форматування тексту і чисел.    Можна форматувати текст і числа в назвах, підписах і текстових полях на діаграмі так само, як текст і числа на аркуші. Щоб зробити текст і числа виразнішими, можна навіть застосувати стилі WordArt.

Повторне використання діаграм за допомогою шаблонів

Щоб використовувати настроєну для ваших потреб діаграму повторно, збережіть її як шаблон (CRTX) у папці шаблонів діаграми. Під час створення діаграм можна застосовувати шаблон діаграми так само, як і будь-який інший вбудований тип діаграми. Фактично шаблони діаграм є настроюваними типами діаграм, і їх можна також використовувати для змінення типу наявної діаграми. Якщо певний шаблон діаграми використовується часто, його можна зберегти як тип діаграми за замовчуванням.

Провела засідання - керівник музичний Боровська Віта Іванівна