Статистика сайту

17 січ. 2018 р.

Сучасний зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного процесу на засадах гуманізації та демократизації. Зокрема, Базовий компонент та чинні програми дошкільної освіти орієнтують педагогів на впровадження у практику цілісного підходу до розвитку, виховання і навчання дитини, який передбачає формування життєздатної, свідомої, всебічно розвиненої, творчої особистості. З огляду на це, особли¬вого значення набуває питання розвитку в дітей раннього і дошкільного віку креативних здібностей та формування творчого ставлення до життя.
Хореографічна діяльність необхідна дитині дошкільного віку для того, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом. Вважається, що таким періодом для розвитку у дитини ритмічності, пластичності, загальної танцювальності є вік 4-6 років. Саме тому для цієї вікової групи дітей в нашому садочку створений хореографічний гурток під керівництвом хореографа Дратковської Анни-Марії Володимирівни. 
Дітлахи із задоволенням відвідують гурток і перші досягнення вже показали на новорічних святах.