Статистика сайту

14 груд. 2017 р.

Дослідницька та експериментальна діяльність дітей – основа для задоволення  цікавості про навколишній світ. Інтерес до властивостей води, грунту, повітря та інших природних матеріалів та об’єктів з’являється у дітей в  дошкільному віці, коли дитина починає встановлювати причинно-наслідкові залежності, простежувати логіку подій. Провести досліди  можна в процесі занять з в дитячому саду  та вдома.

“Знання приходять у голову дитини через руки,
 через працю, через взаємозв’язок з природою
 та іншими людьми, через почуття і переживання,
 які емоційно забарвлюють діяльність”
В. О. Сухомлинський

 

Екологічне виховання дошкільників, як відомо, ґрунтується на засвоєнні дітьми системи знань про природу, про існуючі зв’язки і залежності, на усвідомленні впливу діяльності людини на природу.
“Природа – благодатне джерело виховання людини”, - стверджував В. Сухомлинський.


Дошкільнята за своєю природою – дослідники і «чомучки».Досліди – це важливий шлях до пізнання, який викликає велику цікавість. Цінність їх полягає в тому, що  для власної діяльності діти не отримують готових знань від педагога, а досліджуючи, дитина сама отримує знання у певній логічній послідовності. Дослідництво властиве дітям дошкільного віку, воно є проявом переважної у них наочно-дійової форми мислення , одночасно задовольняє потребу в активності та пізнанні, лежить в основі самостійного пошуку дитиною нових знань про навколишнє.