Статистика сайту

7 лист. 2017 р.

Заняття з художньої літератури проводяться у дошкільному закладі в групі "Грайлики" щодня:

Фронтальні і групові - двічі на тиждень, індивідуальні та індивідуально-групові тричі на тиждень, заучування віршів - один раз на тиждень 

Літературні твори відіграють особливу роль у житті дитини, а тому дуже важливо, щоб знайомство з мистецтвом слова відбувалось у різноманітних формах.  На окремих заняттях ми знайомимо дітей з малими фольклорними формами,

 представляємо ці твори дітям як витвори мистецтва слова, коротко та доступно розповідаємо про історію їх виникнення,

функціональне призначення, звертаємо увагу на особливості побудови, засоби виразності тощо.

На інших заняттях подаємо дітям казки - народні, авторські; казки кумулятивного типу про тварин, побутові, чарівні, казки-жарти.

Заняття, на яких читаємо дошкільнятам оповідання, називаються живими історіями і супроводжуються здебільшого етичними бесідами або бесідами на тему, якій присвячено літературний твір.

Особливе місце в ознайомленні з літературними творами посідають заняття з ознайомлення з поетичним словом. 

Діти сприймають поезію, вчаться відчувати красу слова, розуміти значення засобів образності, знаходити способи відтворення художнього образу в різних видах художньої діяльності.