Статистика сайту

14 черв. 2022 р.

Звіт директора  закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 24 «Гвоздичка» Черненко Світлани Олександрівни за 2021-2022 навчальний рік

 

     Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 2 квітня 2022р. № 2153-ІХ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.

Мета звітування:

- утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління закладом;

- поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;

- запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі.

 

Завдання звітування: 

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

   Протягом 2021 -2022 навчального року управління дошкільним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору; дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу. Основну увагу звертала на дотримання всіма учасниками навчально – виховного процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.
     Підсумовуючи роботу колективу дошкільного закладу та аналізуючи власну управлінську діяльність за минулий навчальний рік, зупинюсь на найважливіших на мою думку, питаннях.

   Так на виконання наказу по дошкільному закладу від 01.09.2021р. №58а/г «Про комплектування груп ДНЗ ясел-садка №24 «Гвоздичка» дітьми  та кадрами у 2021/2022н.р» у дошкільному закладі функціонувало 11 груп , в яких виховувалось 184 дитини при проектній потужності 280.

1 група ранього віку (2-го року життя )

3 групи ранього віку ( 3-го року життя)

2 групи дошкільного віку ( 4-го року життя)

2 групи дошкільного віку (5-го року життя)

3 групи дошкільного віку (6-го року життя)

 

   На виконання наказу УО ПМР від 26.06.2012р. №238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій проживає  168  дітей віком від народження до 6 років. З них 148 дітей (88%) охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, з них 5-річки – охоплені 100%, 20 дітей не відвідує ЗДО (діти віком від народження до 3 років). Завдяки розробленій системі обліку дітей мікрорайону та паралельно просвітницькій роботі серед батьків щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ЗДО, адаптації. Ми отримали 100% охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою. Але нажаль народжуваність дітей різко знизилась і тому на початку навчального року ми були змушені скоротити одну групу.  З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно  в садочку проводились  Дні відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону, в умовах адаптивного карантину необхідна інформація розміщувалась на сайті закладу.

       Значну увагу приділяю роботі з кадрами: заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 98 % від потреби. Значної плинності кадрів за період навчального року не відмічалося.

         Моніторинг кваліфікаційного рівня педагогів за останні три роки також

показує позитивну динаміку, однак, у порівнянні з минулим навчальним

роком показники залишаються стабільними.

   У цьому навчальному році працювало 5 молодих спеціалістів, стаж роботи яких не перевищує п’ять років. Мені як керівнику  вдалося підібрати таких наставників, які зуміли спрямувати роботу початківців на результативність педагогічної діяльності та якість освітнього  процесу.

Відповідно до штатного розпису в ДНЗ 58 працівників, з них педагогічних – 24 працівника.

1 директор закладу,

1 вихователь – методист,

2 музичних керівника,

1 інструктор з фізкультури,

1 практичний психолог

2 вчителя – логопеда

1асистент вихователя,

15 вихователів.

Із 24 педагогів  вищу освіту мають 55 %

вищу категорію 3  педагога

І категорію – 3

ІІ категорію – 4

Звання вихователь-методист 2 педагога, та психолог – методист 1 педагог

інші педагоги мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст» та тарифні розряди.

         Керувала роботою атестаційної комісії І рівня. Спільно з директором  закладу дошкільної освіти  № 16   створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення педагогічної діяльності педагогів, що атестувалися. Розробила проєкт критеріїв оцінки діяльності педагогів у відповідності до нормативних документів. Атестацію організовано та проведено на належному рівні, з дотриманням усіх термінів.

  Так відповідно графіку проходження атестації у 2022 році атестувався 1 педагог. За результатами атестації педагогу підтвердили раніше встановлений 11 тарифний розряд. Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Станом на 1 червня даний графік виконано на 100%.

  Якісно та змістовно організовано діяльність методичної служби закладу.

Спільно з вихователем –методистом Карлюгою А.В. було вироблено стратегію методичного супроводу дошкільного закладу та розроблено структуру методичної роботи, визначено основні завдання на навчальний рік.

  Протягом 3 років вдалося підняти на високий рівень друк у фахових виданнях педагогічних працівників. Даний показник  в 2021/2022н.р. низький в порівнянні з минулими роками в зв’язку з введенням  воєнного стану лише  5 педагогів були надруковані у 2 фахових виданнях.

Також, педагоги ЗДО №24 брали активну участь у міських методичних заходах: школі педагогічного становлення вихователів ЗДО: Холодович І. А. «Мовленнєві ігри та вправи», Крапивницька С. П. «Сенсорика і дитина», Николайчук Т. Є. «Ігрові вправи на розвиток взаємодії та партнерства»; методоб’єднання вихователів І молодших груп: Завгородня Т. В. «Організація та проведення різних видів гри з дітьми раннього віку», Годзіневська О. І. «Організація сюжетно-дидактичних ігор з дітьми раннього віку». Карлюга А. В., проводила  методоб’єднання старших груп, де висвітлювалась тема «Формування медіаосвіти у дітей дошкільного віку».

 

Методичним кабінетом здійснювався науково – методичний, організаційний супроводи конкурсів фахової майстерності. У ході підготовки до конкурсів надавалися інструктивно – методичні поради, консультації, допомога  у розробці методичних матеріалів. Як результат: дитячий колектив під керівництвом Боровської В. І. отримав грамоту за ІІ місце в дистанційному Всеукраїнському фестивалі – конкурсі пісні про матір «Мамо рідна, ти моя молитва», Николайчук Т. Є. на виконання листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 13.12.21 № 7015/05/01-01.06 взяла участь в конкурсі проєктних ініціатив Міністерства соціальної політики «Будуємо країну без бар’єрів разом», дитячі колективи під керівництвом Брюзгіної Л. І., та Боровської В. І. отримали диплом за активну участь в Миколаївському ХХV конкурсі  «Огляд Різдвяних вертепів, колядок та щедрівок» – 2022, Годзіневська О. І. отримала диплом переможця в часописі БВДС в заочній виставці лепбуків на тему: «Дошколярикова безпека» - Лепбук «Щоб життя уберегти», Кирилова М. В. взяла І місце в місцевому конкурсі на кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти, Холодович І. А. взяла участь в конкурсі «Універсальний дидактичний посібник» журналу «Дошкільне виховання», Кравцова С. П. отримала диплом переможниці за творчий доробок «Розвиваємо емоційний інтелект дошкільнят» в круглому столі запропонованому журналом «Бібліотечки вихователя дитячого садка», колектив ЗДО №24 «Гвоздичка», а саме Гранкіна І. І., Дроболюк Т. О., Карлюга А. В., Крапивницька С. П.,Оцик М. А.,Холодович І. А. прийняли участь у всеукраїнському конкурсі ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  «Краща STEM – публікація – 2021» та були відзначені Подякою Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти». Боровська В. І. отримала грамоту за ІІІ місце в Лайт-КОНКУРС  «Краще оздоблення актової зали ЗДО»  – 2021 та Карлюга А. В. – ІІ місце в Лайт-КОНКУРС  «Кращий  кабінет  методиста  ЗДО» – 2021 на інтернет – порталі рейтингу освітніх закладів України.

Також, Карлюга А. В. взяла участь  спікера у ІХ Всеукраїнській робочій нараді з питань апробації і впровадження курсу «Культура добросусідства» на базі МОІППО.

В закладі було закінчено роботу над науково – методичною проблемою «Забезпечення системного, творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій». На даному етапі було здійснено аналіз та самоаналіз вихователями результатів впровадження, який вплив на використання пропонованих методів та прийомів на розвиток особистості дошкільника. Створено мультимедійні презентації з досвіду роботи педагогів з проблем впровадження інновацій. Оброблено дані отримані у результаті опанування новими технологіями, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вихователів: «Розвиток природничо – екологічної компетенції дітей дошкільного віку через пошуково – дослідницьку діяльність», «Створення лепбука для опанування дітьми ідей сталого розвитку», «Розвиток особистості дитини засобами інтеграції LEGO – конструювання в освітній процес», «Вдосконалення педагогічної майстерності через інтегровані заняття для формування цілісного світогляду дошкільників», «Кулінарія як педагогічний інструмент у формуванні ключових компетентностей дитини», «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом використання сучасних педагогічних технологій» І та ІІ частини». Здійснено моральне та матеріальне стимулювання учасників інновації. Пропаговано кращий досвід роботи педагогів ЗДО під час роботи міських методичних об’єднань. Проведено підсумкову науково – методичну конференцію за підсумками роботи над проблемною темою.

   Організація життєдіяльності дітей в умовах карантину включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

   Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. Вся робота в закладі була організована без участі батьків, спільні заходи з батьками було проведено виключно в дистанційному режимі. Для цього адміністрацією закладу було розроблено план роботи закладу на 2021 – 2022 навчальний рік в умовах карантину та організовано такі форми взаємодії як: челенджи, висвітлення роботи на сайті закладу . В закладі працюють безкоштовні гуртки, які ведуть керівники гуртків СЮН та  вихователі у ІІ половину дня за програмами, рекомендованими МОН України. Вся робота закладу висвітлюється на сайті закладу, якій систематично оновлюється.

    На виконання  ст. 30 ЗУ «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу продовжилося якісне функціонування сайту дошкільного закладу. Під моїм керівництвом, творча група систематично оновлювала інформацію, підтримувала та використовувала всі можливі функції сайту, на що вказують стабільно високі щомісячні рейтингові показники за дієвість сайту та відгуки батьків.

   Як керівник значну увагу приділяю діяльності щодо збору повної та достовірної  інформації для прийняття вмотивованих управлінських рішень, а також якості підготовки підсумкових документів, ефективності наказів, створенню системи контролю за їх виконанням. Так, за 2021-2022 н.р.(до 25.01.2022р.)  здійснено 2 тематичних перевірки.     Ці питання були розглянуті на засіданнях педагогічної  ради.   Особлива увага приділяється питанням контролю за виконанням управлінських рішень, що дає свої позитивні результати.

  Протягом року мною видано  104 наказа, з них 25 наказів з основної діяльності, 79 з адміністративно-господарчої  діяльності , 265  кадрових 182 тривалого зберігання та 83  кадрових тимчасового зберігання.

  Упродовж навчального року здійснювала контроль за освітнім процесом та адміністративно-господарчою роботою закладу. Так мною відвідано 138 занятть та режимних моментів, 158 разів вивчено питання адміністративно-господарчої діяльності та організації харчування. Записи за результатами відвіданих занять та режимних моментів фіксуються у журналі контролю. 3 рази питання за результатами оперативного контролю заслуховувалися на виробничих нарадах та нарадах при керівнику.

  Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем засвоєння дошкільниками вимог програми «Дитина» та БКДОУ. У зв’язку з введеним воєнним станом в Україні, ми не можемо надати об’єктивну оцінку рівню розвитку дітей на кінець навчального року, тому подаються узагальнені результати за вересень -  грудень 2021/2022 навчального року.

Моніторингове дослідження  загального розвитку вихованців за вересень-грудень показує позитивну динаміку. Так якісні показники покращились на 15%. В порівнянні з  результатами обстеження дітей у вересні  значно покращився  рівень  сенсорно - пізнавального розвитку вихованців (показники якісного рівня збільшились на 21% середнього та низького  - зменшились на 21%). Позитивна динаміка  простежується  в мовленнєвому розвитку  дітей. Так показники якісного рівня покращились на 22%, найкращі показники виявилися з особистісної компетентності 89%.  Дані моніторингових досліджень свідчать про те, що в усіх вікових групах організована навчально – пізнавальна діяльність за принципом розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дошкільнят до творчості, критичного мислення, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей незалежно від їхнього фізичного стану, інтелектуального розвитку.

 

     Одним з важливих аспектів фізичного та психологічного здоровя дошкільників є раціональне та збалансоване харчування. У закладі встановлено триразове  харчування. В січні почали працювати по новому меню.

  Харчування вихованців тримається на особливому контролі відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у ЗДО. Постійно контролюється якість продукції яка надходить до закладу, умови та терміни її зберігання, якість та вихід готових страв. Результати контролю фіксуються у журналі контролю, приймаються відповідні управлінські рішення. Питання харчування систематично розглядаються на  зборах, виробничих нарадах, нарадах при керівнику. Спільно з медичною сестрою щоденно тримаємо на контролі ціну меню-вимоги .

    На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування:

 - діти з малозабезпечених сімей, діти – інваліди та діти учасників бойових дій одержували безкоштовне харчування,

 - з багатодітних сімей – з 50% знижкою.    

    Протягом року адміністрацією закладу  проводився  особистий  прийом  громадян, за 2021/2022навчальний   рік скарг не зареєстровано.

   Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база закладу постійно удосконалюється і модернізується. На утримання нашого закладу управлінням освіти заплановано у кошторис на 2022  рік    9 мільйонів 246 тисяч 063 грн.

   Для підготовки закладу до 2021 – 2022 н.р. ( з червня 2021 по лютий  2022)  за підрахунками залучено додаткових джерел фінансування  – 89244,57 гривен.

 

 

89244,57

65945.89

18038,68

5260

 Всього

батьківські

кошти праціників

спонсорські

Так в ході підготовки до нового навчального року:

    На виконання «Санітарного регламенту» силами та коштами батьків було проведено капітальний ремонт підлоги на пральні, замінена мийка та тумба під мийку на харчоблоці . Оновлено столовий та кухонний посуд і інвентар в групах та харчоблоці.

  З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянок продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

– продовжено обрізування старих дерев;

– проведено роботу по висадки та благоустрою квітників.

В даний період проводиться ремонт стін під навісом.

Замінено вікно в групі «Бджілка».
    Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено
навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та
позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей
в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Запровадження воєнного стану не змінило терміни випробовування обладнання, вони вчасно провелися та  було складено відповідні Акти.  Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання.

Зараз я зупинилася на основних питаннях  управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали певного часу та зусиль для їх вирішення.

      Наявні результати та здобутки управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це щоденна кропітка робота команди,  колективу закладу.

      Зараз я зупинилася на основних питаннях  управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які вимагали певного часу та зусиль для їх вирішення.

    Таким чином вважаю, що заклад дошкільної освіти працює сьогодні в режимі розвитку. Однак, поряд з управлінськими успіхами є недоліки і проблеми. Основні з них:

  • скорчення 3 вікових груп в зв’язку з скороченням кількості дітей ;
  • заміна 52 вікон, що становить 60%;
  • потребує ремонту піддашку;
  •  не відповідність більшої частини стану асфальтного покриття подвір’я санітарним вимогам;
  • відсутня автоматична система пожежної сигналізації;
  • ремонт туалетних кімнат в групах (терміново потребує заміни каналізація в групі «Веселка»)

 Тому на найближчу перспективу свою діяльність маю спрямувати на

вирішення цих проблем.