Статистика сайту

27 січ. 2020 р.

Одним із найважливіших елементів розвитку є мова. Якщо мова дитини чиста, правильна, дитина вільно спілкується з оточуючими. Розлади мовлення можуть привести до проблеми у спілкування, а в подальшому дитина не зможе успішно навчатися. Основи успішності закладаються ще у ранньому дитинстві. Формування правильної мови дитини – це складний і тривалий процес. Дитині потрібно навчитися сприймати мову, спрямовану до неї, керувати своїми органами артикуляції, повноцінно спілкуватися з оточуючими.

Перш за все дорослі звертають увагу на те чи правильно дитина вимовляє звуки, чи вміє читати ідучи в перший клас. Але проблеми мовлення не обмежуються тільки цим.

Отже, яким повинно бути мовлення дітей.

У 1 рік дитина повинна мати в активному словниковому запасі не менше      10 слів. Чітко вимовляти звуки А, О, У, М, Н, П, Б, Д, Т, К.

До 2-х років дитина має знати від 100 до 300 слів і будувати не складні фрази.

До 3-х років словниковий запас дитини збільшується до 1000 слів. Дитина повинна знати назви предметів, охоче розповідати  де була, що бачила. Вимовляти всі звуки крім сонорних Л, Р, Р і шиплячих Ш, Ж, Ч.

На 4-ому році життя словниковий запас повинен складати 1500 – 2000 слів. Дитина вже може переказати казку, описати враження з прогулянки. Не біда, якщо малюк плутає закінчення і ставить неправильно наголос.

В кінці 5-ого року дитина повинна чітко вимовляти шиплячі і сонорні звуки; підбирати слова на заданий звук, впізнавати на слух звуки в слові.

 

Перед школою мовлення дитини має бути таким:

 

  1. Правильна звуковимова.
  2. Повністю сформована складова структура, т.ч. багатоскладових слів.
  3. Вміння виконувати звуковий аналіз слів.
  4. Багатий (активний та пасивний) словниковий запас, насичений словами різних частин мови.
  5. Сформована граматична будова (дотримання правил узгодження слів у роді, числі, відмінку).
  6. Дитина повинна орієнтуватися в часі, просторі, робити висновки.