Статистика сайту

13 жовт. 2021 р.

Склад творчих та проблемних груп:

Проблема

Мета

Керівник

Члени

1

Творча група

По складанню плану підготовки до педагогічних рад.

Визначення форми проведення педради, розробка плану засідання  педради, підготовка доповіді, співдоповіді.

Карлюга А. В., вихователь-методист

Годзіневська О. І.- вихователь, Крапивницька С. П. – вихователь, Парахонько І. М. – вихователь, НиколайчукТ. Є.– вихователь.

2

Творча група

з вдосконалення роботи сайту ЗДО

Проаналізувати інформацію УО щодо діяльності сайту, усунути недоліки; забезпечити систематичне поповнення сайту творчою групою «Гвоздичк@.ua»

Карлюга А. В. вихователь-методист

Боровська В.І., керівник музичий; Богдан Я.В., вихователь; Холодович І.А., вчитель-логопед; Кирилова М. В. – вихователь.

3

Проблемна група

удосконалення звукової культури мовлення дітей через співпрацю вихователів з вчителем – логопедом.

Розробити анкетування для педагогів на тему «Формування звукової культури дошкільників»

 

Карлюга А. В. вихователь-методист

Николайчук Т. Є. – вихователь – метолист, Годзіневська О. І. – вихователь, , Холодович І. А. – вчитель – логопед.

4

Творча група

з організації проведення тематичних свят, розваг.

- Обговорення сценаріїв, проведення  тематичних  розваг,  ранків  та родинних заходів.

-До Дня української писемності та мови організувати участь педагогів у диктанті української єдності.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Музичні керівники: Боровська В. І., Брюзгіна Л. І.,

вихователі – Крапивницька С. П., Парахонько І. М., Годзіневська О. І., Николайчук Т. Є.

5

Проблемна група

З формування медіаграмотності дошкільників засобами медіаосвіти.

Розробити пам’ятку для педагогів щодо захист прав людини в сучасному медіапросторі.

Карлюга А. В. вихователь-методист

Вихователь – методист: Николайчук Т. Є.; вихователі: Богдан Я. В., Шкурко Л. В., Николайчук Т.Є.

6

Проблемна група

із забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій

 

- Продовжити роботу проблемної групи з питання забезпечення системного , творчого підходу до розвитку особистості дитини шляхом використання сучасних педагогічних технологій.

-Підготовка до науково – методичної конференції

 

Карлюга А. В. вихователь-методист

Кравцова С.П. -  психолог практичний; вихователь -  Годзіневська О. І, вихователь – методист Николайчук Т. Є.; вчитель – логопед Холодович І. А., Крапивницька С. П. - вихователь

7

Робоча група  «Для планування покрокової розбудови внутрішньої системи якості освіти» 

-Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності й отримання інформації про реальний стан справ у ЗДО.

-Визначення переваг та недоліків в організації освітнього процесу.

-Визначення можливих шляхів підвищення якості освітньої діяльності.

Черненко С. О. – директор ЗДО №24

Директор ЗДО №24 – Черненко С. О., вихователь – методист – Карлюги А. В., вихователі - Николайчук Т. Є., Годзіневська О. І., практичний психолог – Кравцової С. П.

8

Робоча група з вивчення напряму «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

-Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності й отримання інформації про реальний стан справ у ЗДО.

Визначення переваг та недоліків в організації освітнього процесу.

-Визначення можливих шляхів підвищення якості освітньої діяльності.

Черненко С. О. – директор ЗДО №24

Вихователі: Завгородня Т. В., Дроболюк Т. О., Мушинська Т. О., Садкова С. В.

9

Робоча група з вивчення напряму «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

-Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності й отримання інформації про реальний стан справ у ЗДО.

Визначення переваг та недоліків в організації освітнього процесу.

-Визначення можливих шляхів підвищення якості освітньої діяльності.

Черненко С. О. – директор ЗДО №24

Визователі: Крапивницька С. П., Коваленко І. Ю., Шкурко Л. В.

 

Робоча група з вивчення напряму «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

-Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності й отримання інформації про реальний стан справ у ЗДО.

Визначення переваг та недоліків в організації освітнього процесу.

-Визначення можливих шляхів підвищення якості освітньої діяльності.

Черненко С. О. – директор ЗДО №24

Вихователі – Парахонько І. М., Кирилова М. В., Гранкіна І. І.; музкерівник – Брюзгіна Л. І., вчитель – логопед – Холодович І. А.

 

Робоча група з вивчення напряму «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»

-Вивчення та оцінка якості освітньої діяльності й отримання інформації про реальний стан справ у ЗДО.

Визначення переваг та недоліків в організації освітнього процесу.

-Визначення можливих шляхів підвищення якості освітньої діяльності.

Черненко С. О. – директор ЗДО №24

Вихователі – Николайчук Т. Є., Годзіневська О. І., практичний психолог – Кравцова С. П., музкерівник – Боровська В. І., вихователь – методист – Карлюга А. В., директор – Черненко С. О.