Статистика сайту

27 бер. 2017 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

{Вводиться в дію Постановою ВР
№ 4005-XII від 24.02.94, ВВР, 1994, № 27, ст.219}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, № 6, ст. 49
№ 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, № 31, ст.199
№ 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, № 10, ст. 36
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік
№ 1288-XIV від 14.12.99, ВВР, 2000, № 5, ст.34
№ 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38
№ 2788-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 7, ст.52
№ 3037-III від 07.02.2002, ВВР, 2002, № 29, ст.190
№ 860-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, № 37, ст.300
№ 1745-IV від 03.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.434
№ 2137-IV від 02.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.38
№ 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184
№ 3421-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.199
№ 1026-V від 16.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.444
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2367-VI від 29.06.2010, ВВР, 2010, № 34, ст.486
№ 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 34, ст.343
№ 4565-VI від 22.03.2012, ВВР, 2012, № 51, ст.574
№ 5316-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.502
№ 5395-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.535
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
№ 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873
№ 1602-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст. 2024
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44}

{У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування" замінено словами "місцевого самоврядування", слова "санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33), "продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України", "Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів України", "Державного комітету у справах охорони державного кордону України", "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінено відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону", "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації" згідно із Законом № 3037-III від 07.02.2002}

{У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого управління" замінено словами "Державного управління справами" згідно із Законом № 2137-IV від 02.11.2004}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров’я" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному відмінку; слова "установи та заклади", "установи і заклади" в усіх відмінках виключено; слова "центрального органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінено словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримінальних покарань" згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.

Стаття 27. Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов'язковими.

Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.

Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів та забезпечення ними закладів охорони здоров'я здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

{Частина четверта статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}