Статистика сайту

24 бер. 2017 р.


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про захист населення від інфекційних хвороб 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 ) 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 

   N  913-IV (  913-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.321 

   N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 

   N  723-V  (  723-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.294 

   N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 

   N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.4 

   N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 } 

 { У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний 

    орган  виконавчої  влади  з питань охорони здоров’я" у всіх 

    відмінках      замінено     словами    "центральний   орган 

    виконавчої  влади,  що   забезпечує   формування  державної 

    політики у сфері охорони здоров’я" у відповідному  відмінку 

    згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

 

 

Стаття 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих
                закладах

 Прийом дітей  до  виховних,  навчальних,  оздоровчих та інших
дитячих закладів  проводиться  за  наявності  відповідної  довідки
закладу  охорони  здоров'я,  в якому дитина перебуває під медичним
наглядом.  Довідка видається на підставі  даних  медичного  огляду
дитини,  якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у
цьому закладі,  а також якщо їй проведено  профілактичні  щеплення
згідно  з  календарем  щеплень  і  вона не перебувала в контакті з
хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

     Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
У разі якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням
установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при
благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму
відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного
дитячого закладу та відвідувати його.

Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для
прийому  їх до дитячих закладів установлюються центральним органом
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я.

 Працівники дитячих     закладів    підлягають    обов'язковим
профілактичним  медичним  оглядам  з  метою  виявлення  хворих  на
інфекційні  хвороби  та  бактеріоносіїв  у порядку,  встановленому
законодавством.

Працівники дитячих закладів зобов'язані:

вести постійне спостереження за станом здоров'я  дітей,  а  в
разі  виявлення  хворого на інфекційну хворобу - вжити заходів для
його ізоляції від здорових дітей та  негайно  повідомити  про  цей
випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

систематично проводити   гігієнічне   навчання  та  виховання
дітей.