Статистика сайту

24 бер. 2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

29.11.2002

No 434

 

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування

дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

 

I. Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування

дошкільного навчального закладу

  1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.
  2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на

          педіатричній дільниці з метою забезпечення гармонійного

          психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме:

2 Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний   аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз);

  1. Оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи;
  2. Оформлення медичної документації (ф. No 026/о), яка включає:

    а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду,  диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

    б) дані про профілактичні щеплення (ф. No 063/о);

    в) дані лабораторних досліджень;

    г) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, диспансерних хворих -по спостереженню та оздоровленню.

  1. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після клінічного одужання.
  2. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.
  3. Питання про направленнядо дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів- спеціалістів.

3 Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.