Статистика сайту

23 груд. 2020 р.

Рівні досягнень дітей ЗДО №24 «Гвоздичка»

за І півріччя 2019/2020 навчального року

Згідно з річним планом роботи ЗДО, з метою виявлення рівня знань, умінь та навичок дошкільнят, відповідно до вимог програми виховання і дітей  від двох до семи років «Дитина», та програми розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» в період з 2.12.2019 по 13.12.2019 у всіх вікових групах було проведено діагностичне обстеження.

ІІ молодші - старші групи обстежувались з наступних розділів:

  • Особистість дитини;
  • Дитина в соціумі;
  • Дитина у природному довкіллі;
  • Дитина у світі культури;
  • Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі;
  • Мовлення дитини.

Узагальнені результати обстеження виявились наступними:

 

Як видно з таблиці  найкращим виявився рівень знань дошкільників з розділів: «Особистість дитини» (з високим і достатнім рівнем розвитку 30% та 57% відповідно) , «Дитина у соціумі» (з високим рівнем розвитку 23%, достатнім - 55%), «Дитина у світі культури» (з високим рівнем розвитку 20%, достатнім -53%). та «Дитина у природньому довкіллі»  (з високим рівнем розвитку 14%, достатнім -59%).

      Моніторингове дослідження  загального розвитку вихованців за вересень-грудень показує позитивну динаміку. Так якісні показники покращились на 23%. В порівнянні з  результатами обстеження дітей у вересні  значно покращився  рівень  сенсорно - пізнавального розвитку вихованців (показники якісного рівня збільшились на 30% середнього та низького  - зменшились на 30%). Позитивна динаміка  простежується  в мовленнєвому розвитку  дітей. Так показники якісного рівня покращились на 18%  відповідно показники середнього та низького рівня зменшились на 18%.

 

Ранні групи обстежувалися за такими розділами:

- Моторика;

- Сенсорика;

- Мова;

- Продуктивні види діяльності;

- Побутові навички.

Узагальнені результати обстеження виявились наступними:

 

Як видно з таблиці  найкращим виявився рівень знань дітей ранньої групи з розділів: «Побутові навички» (64%), «Продуктивні види діяльності» (60%) , «Моторика» (75%). Найбільше низького та низько – середнього  рівня виявлено з розділів «Мова» (19%) та «Сенсорика» (15%).