Статистика сайту

22 трав. 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедична робота протягом року будувалася згідно з положенням про логопедичні пункти системи освіти.

Освітній процес для дітей з порушенням мовлення здійснювався  згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

та     програми «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» / І.В.Кравцова.

   До логопедичного пункту протягом року було зараховано  20 дітей з вадами мовлення:

ЗНМ І-ІІ р. – 1 дитина,

ЗНМ ІІ-ІІІ р. – 3 дитини,

ЗНМ ІІІ р. – 13 дітей,

ФФНМ – 3 дитини,

   З дітьми, зарахованими до логопедичного пункту, проводилася робота відповідно до діагнозу та складності порушення: на розвиток артикуляційного апарату, фонематичного сприйняття, слухової уваги,  розвиток мовленнєвого дихання, координація рухів органів артикуляції, пальців, зап’ястя; розвиток психічних процесів; усунення вад звуковимови, автоматизація поставлених звуків у складах, словах, реченнях, звуковому мовленні; здійснення підготовки до звукового аналізу слів та елементів грамоти; збагачення словникового запасу, формування граматичної будови мовлення. Заняття з дітьми проводились в ігровій формі з використанням наочного матеріалу: коректурні таблиці, лексика  яких відповідає темі та насичена певними звуками, асоціативне лото, мнемо таблиці, пальчиковий театр, ігри  з LEGO, круги Луллія різноманітні дидактичні ігри.

  На кінець навчального року з 20 дітей зарахованих до логопункту у  5 дітей – виправлені вади мовлення (25%) , 12 – зі значним покращенням (60%), 3 дитини з незначним покращенням мовлення(15%), 14 дітей  середніх груп потребують подальшої логопедичної допомоги.

В період роботи труднощі виникали при встановленні зворотного зв’язку з батьками та дотримання рекомендацій логопеда.  Річний план виконано в повному обсязі.

В цілому роботу логопункту за 2019-2020 навчальний рік можна вважати на достатньому рівні.

    У наступному  2020 -2021 н. р. планується провести обстеження  мовлення дітей старших груп «Малюки», «Капітошка» та «Краплинки». Проводити корекційну роботу з дітьми які мають вади мовлення,особливу увагу приділити дітям з особливими освітніми потребами які потребують логопедичного супроводу.