Статистика сайту

11 бер. 2020 р.

В молодшій групі діти лише привчаються до чергування, вони допомагають няні сервірувати стіл

(розставляють склянки з серветками, блюдця, розкладають ложки і т. ін.),

тобто починають систематично вико­нувати певну справу, потрібну для всього колективу.

Виховна роль чергувань цілком очевидна, а організація їх у дитячому садку є одним з основних зав­дань.

Організація чергувань полягає в чіткому розподілі ви­дів чергувань, виборі колективів чергових,

визначенні кола їх обов'язків і послідовності виконання,

в розподілі обов'яз­ків між черговими і організації їх робочого місця.