Статистика сайту

18 бер. 2020 р.

Алгоритм створення квесту

Етап 1. Організаційно-підготовчий

• Визначення навчальних потреб дітей.

• Окреслення теми, мети, типу квесту.

• Вибір сюжету і визначення кола завдань.

• Визначення термінів реалізації та тривалості квесту.

• Розробка і створення додаткових необхідних документів (пам’ятки, рекомендації тощо).

• Розробка критеріїв оцінювання діяльності дітей.

Етап 2. Реалізація

• Ознайомлення дітей із сюжетом, основними питаннями, організаційними моментами.

• Об’єднання дітей у групи (за необхідності) і розподіл завдань.

• Ознайомлення учнів із платформою (місцем) для проведення квесту.

• Ознайомлення дітей із критеріями оцінювання.

• Ознайомлення з правилами квесту.

• Супровід проходження дітьми квесту.

• Перевірка й оцінювання проміжних етапів.

Етап 3. Завершальний

• Оцінювання діяльності дітей відповідно до розроблених критеріїв.

• Представлення результатів діяльності дітей.

• Формулювання висновків та рефлексія.

• Нагородження переможців.

Рекомендації. Нагороджуйте дітей не лише високими балами за проходження квесту, а й підготуйте грамоти / дипломи, купіть солодкі призи.