Статистика сайту

23 січ. 2020 р.

Лего-технології в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення

1. ЛЕГО-ТЕХНОЛОГІЇ в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення 

2. Мовленнєвий розвиток дитини – один із основних чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві

3. Провідним засобом розвитку мовлення дошкільників є інноваційна технологія - конструктор Lego.

4. Мета застосування ЛЕГО - технологій:  створення сприятливих умов для розвитку мовлення дітей за допомогою конструктора ЛЕГО;  організація співпраці педагогів і батьків для досягнення спільних результатів.

5.  Завдання ЛЕГО-технологій у розвитку мовлення:  розвивати головну функцію мовлення - комунікативність;  формувати інтерес до складання розповідей та гри з конструктором Lego;  удосконалювати вміння дітей порівнювати, класифікувати предмети за основними ознаками;  розвивати діалогічне мовлення шляхом залучення дітей до рольової гри засобами конструктора Lego;  удосконалювати вміння дітей складати монологічне висловлювання (сюжетні розповіді на задану тему, з власного досвіду, за опорними словами, продовження розповіді, початої вихователем);  удосконалювати вміння дітей розігрувати діалоги за віршованими творами, фрагментами казок засобами конструктора Lego;  звернути увагу дітей на використання художніх засобів під час ігрової діяльності з конструктором Lego;  розширити й активізувати словниковий запас дітей ;  удосконалювати вміння дітей говорити виразно, в оптимальному темпі;  звертати увагу дітей на слова, близькі за значенням, протилежні за значенням, багатозначні слова та із слова, що вимовляються однаково, але мають різне значення, у процесі гри з конструктором Lego;  збагачувати й уточнювати словник дітей.

6. ЛЕГО В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ конструювання ігрових моделей при виконанні артикуляційної гімнастики; конструювання графічних зображень букв при їх вивченні, при автоматизації певного звука; конструювання іграшок для гри зі звуконаслідуванням [С], [З], [Ш], [Ж], [Л], [Р]; диференціація звуків за твердістю – м'якістю (для викладання предметних картинок);  звуковий аналіз слів (конструювання звукових схем);  стостереження за структурою слова (конструювання односкладових слів, двоскладових і т.ін.)

7. РОЗВИТОК АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ РОЗВИТОК ФОНЕМАТИЧНОГО СЛУХУ, ПРАВИЛЬНОГ О ДИХАННЯ

8. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ: ПОСТАНОВКА ЗВУКІВ

9. У СКЛАДАХ, У СЛОВАХ, У СЛОВОСПОЛУЧЕННЯХ, У РЕЧЕНЯХ.

10. ТРЕНУЮЧИ ПАЛЬЦІ, МИ ЗДІЙСНЮЄМО ПОТУЖНИЙ ВПЛИВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОРИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, А ЦЕ ВПЛИВАЄ НА РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ