Статистика сайту

11 груд. 2019 р.

Чергування - це найбільш організована форма трудової діяльності дітей у дитячому садку.

Чергування мають велике значення для розвитку дитини. Вони сприяють розвитку фізичних сил дитини

(виконання їх потребує певних зусиль і напружень), розумових здібностей її (дитина набуває знань про різні предмети,

їх властивості, якості), естетичного смаку (черговому треба, наприклад, так розмістити матеріал на столах, щоб він радував око).

Чергування є важливим засобом виховання в дітей багатьох моральних якостей - працьовитості, колективізму, почуття відповідальності.

За своїм характером чергування є відповідальністю окремої дитини і невеликого колективу чергових перед великим дитячим колективом.

Виконання чергувань неодмінно пов'язане з усвідомленням почуття відповідальності за якість виконуваної роботи не тільки перед

педагогом, а й перед своїми товаришами, бо саме дітьми є об'єктом, на який спрямовано турботу чергових.

У процесі чергувань в дітей формується почуття піклування про колектив. Кожен черговий несе відповідальність перед

колективом чергових, а також і перед групою. Відповідальність ця не є однобічною. Не тільки чергові відповідають

перед колективом, а й колектив відповідає перед ними. Всі діти в групі зобов'язані підкорятися вимогам чергових, додержуватись встановлених правил.