Статистика сайту

5 вер. 2019 р.

3.09.2019. На базі ЗДО №24 «Гвоздичка», відбулося І засідання методичного об’єднання інструкторів з фізкультури.

Тема засідання: «Спортивні ігри і вправи —ефективний засіб фізичного виховання дошкільників»

Мета засідання:

1. Поглибити і закріпити знання про су­часні вимоги до організації і проведення спортивних вправ та ігор з елементами спорту, а також про олімпійський рух як про найбільш важливий культурологіч­ний феномен сучасності.

2. Вправляти у вмінні добирати форми ро­боти відповідно до поставлених завдань.

3. Удосконалювати аналітичні вміння педа­гогів.

4. Розвивати інтелектуально-креативний потенціал.

5. Сприяти формуванню особистісної актив­ної позиції кожного учасника семінару-практикуму.