Статистика сайту

28 бер. 2019 р.

Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин

всіх учасників освітнього процесу - учнів, батьків, вчителів,

яка організовується на принципах добровільності й спільних інтересів.

Вона ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись визначених норм

(права та обов’язки) та враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін;

– передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань

та готовність брати на себе відповідальність за їх результати.