Статистика сайту

16 черв. 2016 р.

16 червня 2016 року в 16.30 в музичному залі відбувся звіт керівника ДНЗ ясел-садка №24 «Гвоздичка» Черненко С.О. На звіті були присутні батьки та працівники ДНЗ, а також  запрошена методист управління освіти Слободенюк Світлана Пилипівна

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно — технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-ромадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття та виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

Завдання звітування:

1. забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом

2. стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

 

Протягом 2015/2016 навчального року управління ДНЗ №24 «Гвоздичка» здійснювалось мною відповідно до норм статуту, колективного договору, ПВТР, дотримувалась посадових обов’язків , законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного закладу.

У 2015/2016 році було укомплектовано 11 вікових груп. 7 груп для дітей дошкільного віку, 4 групи раннього віку.

Станом на 1 вересня 2015року заклад відвідувало 241 дитина, при проектній потужності 280  місць. Це на 14 вихованців більше, ніж у минулому році. Завантаженість закладу становить 86% що в цілому  відповідає нормам наповнюваності груп відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту». Упродовж навчального року було відраховано 9  вихованців по причині зміни місця проживання.

Питанням зарахування та відрахування вихованців упродовж навчального року займалась безпосередньо я та медична сестра. Веду особисто електронну реєстрацію малюків, складено попередні плани прийому дітей до дошкільного навчального закладу, яким виповнилось 1-3 роки.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка запроваджено, та щороку проводиться  День Відкритих Дверей для батьків майбутніх вихованців. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат. Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків майбутніх вихованців щодо необхідності та обов’язковості здобуття дітьми дошкільної освіти, підготовки дітей до відвідування ДНЗ, адаптації.

На виконання  наказу УО ПМР від 26.06.2012 р. №238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» щороку видаю наказ по ДНЗ  яким затверджую склад робочої групи яка проводе облік дітей дошкільного віку на закріпленій за закладом території  обслуговування, на якій проживає 271 дитина  віком від народження до 6 років. З них 230 (84,8%) охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, з них 42 дитини 5-ти річного віку (100%), 41 дитина не відвідує дошкільний заклад (діти віком від народження до 2-х років).

Слід відмітити зростання показників відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік  цей показник складає  69%, це на 6 % більше ніж у минулому навчальному році (63%). Але дане питання залишається на особливому  контролі. В зв’язку з недотриманням температурного режиму в закладі протягом січня — березня відвідування малюками закладу значно погіршилось.

Протягом навчального року керувала атестаційною комісією до складу якої увійшли завідувач ДНЗ№16 Давлічена О.П.. та педагоги ДНЗ№24. Разом з членами атестаційної комісії були створені умови для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності педагогів закладу. Так відповідно графіку проходження атестації у 2016 році атестувалось 2 педагога. Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. Станом на 1 червня даний графік виконано на 100% без змін.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до річного плану, схваленого рішенням  педагогічної ради від 31.08.2015  № 1.

     Для забезпечення  реалізації пріоритетних завдань дошкільного закладу в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для батьків та педагогів. Протягом навчального року значну увагу приділено зміцненню матеріально-технічної бази кабінету: навчально-методичною літературою, іграшками, періодичними виданнями, методичними посібниками (залучено 7377, 20 грн кошти працівників., 1525,02 грн. спонсорські кошти).

 На виконання річного плану в закладі було проведено 1 підсумковий контроль (до наказу) , 1 оглядовий (до наради при завідувачу), 1 вибірковий контроль, 2 тематичних контролю, 1 комплексний контроль.  Результати тематичного та комплексного контролю були розглянуті на педагогічній раді, інші на нараді при завідувачу та виробничій нараді.

 Особисто керувала роботою з підготовки і проведенню педагогічної ради . Проведено  4 засідання педагогічної ради, на яких розглянуто 9 питань, проведено 3 виробничих наради (15 питань), 6 нарад при завідувачу (30 питань).. Слід відмітити, що завдяки новому підходу до планування і проведення засідань педагогічних рад, педрада стала стимулом формування в кожного члена педагогічного колективу відчуття причетності до спільної діяльності, забезпечення зростання рівня професійної та методичної компетентності працівників.

Протягом навчального року видано 232 наказу, з них 122 з основної діяльності та 110 з кадрових питань.

Однак, потребує удосконалення система контролю над виконанням управлінських рішень.

Упродовж 2015/2016 навчального року здійснювала контроль за навчально- виховним процесом та адміністративно-господарською діяльністю.

Так відвідано 138 занять, 95 режимних моментів, 366 разів вивчено питання адміністративно – господарської роботи та питання харчування. Записи та результати відвіданих занять та режимних моментів фіксуються в картках контролю в яких під підпис вихователі знайомляться з висновками та наданими мною рекомендаціями. Особисто розробила і 3 рік використовую власну систему внутрішньо садового контролю за організацією харчування та за роботою кадрів.

Велику увагу протягом навчального року приділяла питанням виконання програми  розвитку дитини від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг», програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», БКДО.

На виконання програм упродовж року вивчено стан викла­дання та рівень засвоєння  дошкільниками програмових вимог.

Порівнюючи результати, враховували не стільки здобуті цифрові показники, скільки їх динаміку за відповідний період.

Так в старших групах за І квартал 43% дітей мали середній рівень, 37% дітей  достатній рівень, лише 15% високий рівень, 5% низького рівня . За навчальний рік показники змінилися. Збільшилась кількість дітей з високим рівнем на 14% (29%) дітей, достатнім рівнем 52% , знизились показники середнього 19% ,  низького рівня відсутні.

Найголовнішим об’єктом вважаємо контроль за рівнем навчальних досягнень вихованців, причому з введенням практики постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного дошкільника з кожного розділу програми, замість формування знань, умінь та на­вичок дошкільників  основний акцент ставимо на їхній розвиток.

З метою виконання варіативної складової змісту дошкільної освіти в закладі проводилась гурткова робота та робота з обдарованими дітьми (наказ від 16.09.2015   №32 о/д  «Про організацію гурткової роботи  та роботи з обдарованими дітьми в ДНЗ яслах-садку №24 «Гвоздичка»  у 2015/2016н.р.», від 12.10.2015 №  37 о/д «Про організацію додаткових освітніх послуг у ДНЗ у 2015/2016 навчальному році»).

Для розвитку комунікативно – мовленнєвої компетенції дошкільників і за запитом батьків в закладі організовані додаткові платні освітні послуги з іноземної мови на чолі з вихователем Шинкаренко О.С.  Яка прийняла участь на порталі педагогічна преса у фестивалі – огляді кращого досвіду роботи з навчання англійської мови у ДНЗ «Hello English» .

Протягом 2015/2016 навчального року керівником та методичною службою закладу було забезпечено проведення систематичної роботи щодо ознайомлення педагогів із інноваційними педагогічними технологіями та впровадження новітніх технологій і методик у навчально-виховний процес.

Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи досвід вітчизняних та закордонних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної та педагогічної літератури. Результатом такої роботи: ІІІ місце психолога практичного Кравцової С.П. в обласному заочному  конкурсі «Від творчого вчителя — до обдарованого учня» програма гуртка з обдарованими та здібними дітьми з піскової анімації  «Чарівний світ піску» дана програма була  надрукована в газеті «Психолог дошкілля» №4 2016р.,  в інформаційно — практичному бюлетені «Все для вчителя» №9 2015р було надруковано заняття для старших дошкільників «Подорож Всесвітом» вихователя Добровольської Т.М. , в науково – методичному журналі «Логопед» №10 2015р. заняття для дошкільнят «Маша і Ведмідь Мишко» (звук Ш у складах , словах,реченнях і фразах) вчителя – логопеда Холодович І.А., на методичному порталі розташовані розробки занять, свят, розваг 11 педагогів закладу, 11 публікацій висвітили роботу закладу в засобах масової інформації.  Прийняли участь у конкурсі «Кращий логопедичний кабінет», де посіли І місце по Миколаївській області, та ІІ місце по Україні.

Протягом навчального року  проводила як організаційну, так і контролювальну роботу з виконання планів роботи. Слід відзначити, що сис­темна робота з аналізу планування дала свої результати і всі плани роботи як закладу загалом, так і окремих його структур відзначаються кон­кретністю як за змістом, так і за термінами вико­нання і виконавцями. Питання стану виконання річного плану роботи заслуховується на засіданні педагогічної ради у травні. На кінець навчального року виконано всі заплановані заходи.     Велику увагу приділила питанням розроб­ки плану роботи на наступний навчальний рік. Так, наказом №1 о/д  від 05.01.2016р.. створила робочу групу з розробки проекту плану. Провела наради із: членами групи, координувала та контролювала роботу її членів. Нині проект річного плану прак­тично готовий.

  Протягом навчального року  здійснювала управління організацією хар­чування та контроль за ним. Так, наказом  від 31.08.2015р. №53 а\г «Про організацію харчування» призна­чено відповідальних за харчування, визначено їхні обов’язки. Результати контролю за організацією харчування обго­ворено на     виробничих нарадах та нарадах при завідувачу. Ціна меню в середньому складала 14-15 грн. ( при нормі 15грн), але у лютому місяці вартість меню становила 14,64 гривень (при нормі 18-19грн). Так з мого боку посилився щоденний контроль не тільки за вартістю меню, але і за кількістю продуктів у коморі.

У березні 2016 року була створена комісія з громадського контролю за  організацією харчування. Комісією був розроблений план роботи. З березня 2016 року було проведено 5 рейдів:

  • Контроль за якістю продуктів харчування (3 рейди)
  • Організація харчування на групах (1 рейд)
  • Забезпеченність харчоблоку обладнанням, посудом, інвентарем, спецодягом. Маркування та використання за призначенням (1 рейд).

За результатами контролю були складені відповідні акти і на загально садових батьківських зборах родини вихованців ознайомили з результатами контролю.

Протягом навчального року 5 дітей  знаходились на дієтичному харчуванні (накази №61 а/г від 04.09.15, №69 а/г від14.09.15, №81а/г від 10.11.15, №21 а/г від02.02.16),  10 дітей  харчувалися безкоштовно, 25 вихованців оплачують 50%.

На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців  і працівників. З цією метою здійснила  такі

заходи: розробила заходи запобігання дитячого   травматизму, посилила контроль   за  виконанням інструкцій з ОП та пожежної безпеки, за вчасним  проведенням інструктажів з працівниками.

Виконання їх частково  забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду як з вихованцями, так і з працівниками не було нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, але 1 нещасний випадок невиробничого характеру Крапивницька С.П. (забій коліна), 1 нещасний випадок з Медвідь Артем  ІІ мол. група (перелом пальців правої руки ).     Велику увагу і на особливому контролі знаходяться діти які потребують соціальної підтримки. В закладі виховується 1 дитина – інвалід, 9 дітей з малозабезпечених ,  25 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина батько якої учасник АТО. Проводилась робота по обстеженню умов життя та виховання дітей з неблагополучних сімей, матеріали обстеження узагальнено актами. Діти пільгового контингенту звільнені від оплати за перегляд театралізованих вистав, що проводились у дошкільному закладі.  Статутом Благодійного фонду передбачено диференційований підхід для пільгових категорій.

Протягом 2014/2015 навчального року до вирішення завдань функціонування ДНЗ залучалась батьківська громада. Батьки надавали кваліфіковану допомогу у вирішенні проблем життя закладу.    4 рік проводиться родинний фестиваль «Мелодія двох сердець», 5 рік поспіль спільно з Радою закладу організовуємо благодійний ярмарок, кошти з якого направлено на підписку дитячих журналів.  За звітний період  не надійшло жодної скарги.    Зареєстровано 15 звернень громадян. За характером звернень чильне місце займали питання працевлаштування, улаштування дитини в дошкільний заклад.

Протягом навчального року прагнула ефективно вирішувати фінансово-господарські проблеми закладу та зміцнювати матеріально-технічну базу закладу. До цієї роботи були залучені батьківські комітети груп , Рада закладу, та члени Благодійного фонду. Так заклад отримав благодійну допомогу  на суму  84558,63  грн.

Поряд з позитивним існує ряд проблем, які потрібно вирішувати:

  • підвищити рівень виконавської дисципліни;
  • потребує вдосконалення внутрісадовий контроль, якість підготовки та ефективність аналітичних наказів;
  • має місце травматизм серед вихованців у побуті;
  • працювати над оптимізацією мережі, підвищенням наповнюваності груп, та виконанням дітоднів;
  • вдосконалення система самоорганізації та самоаналіз керівника