Статистика сайту

13 січ. 2023 р.

ЯК ДБАТИ ПРО ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

Піклуйтеся про фізичне здоров’я дитини

1. Намагайтеся вести здоровий спосіб життя. Створіть у сім’ї атмосферу пошани до здоров’я.

2. Дотримуйтеся режиму, що відповідає вікові дитини, особливо у вихідні дні.

Наблизьте його до того режиму дня, до якого вона звикла в дошкільному навчальному закладі.

3. Зробіть активний відпочинок у вихідні дні звичним способом життя родини.

Практикуйте виїзди на природу з проведенням рух­ливих і спортивних ігор за участю всіх членів родини.

Пояснюйте дитині правила здоров’язбережувальної поведінки.

4. Використовуйте в оздоровленні дитини засоби природного загартовування: сонце, повітря і воду.

Пояснюйте їх позитивний вплив на здоров’я. Загартовувальні процедури виконуйте разом з дитиною.

5. Використовуйте слушну ситуацію, щоб задовольнити ціка­вість дитини щодо будови і функцій органів та систем організму.

Підготуйте ілюстративний матеріал, наукову інформацію, адапто­вану до сприймання дитиною дошкільного віку.

Ці матеріали є у “Великій енциклопедії для дошкільників”, атласі “Людина” (для дошкільників),

передплатних виданнях: “Азбука здоров’я”, “Дерево пізнання” тощо.

6. Доводьте дитині на власному прикладі необхідність піклу­вання про організм.

Пояснюйте свій стан здоров’я, причини за­хворювання і способи подолання недуги.

Акцентуйте увагу на засобах нетрадиційної медицини (точковий масаж, льодотерапія, фітотерапія тощо).

7. Навчайте дитину правил догляду за органами тіла. Під час виконання гігієнічних і загартовувальних процедур

використовуйте фрагменти з фольклорних і літературних творів, дидактичні впра­ви:

“Зроби навпаки”, “Що потрібно, щоб бути чистеньким?”, “Що зайве, чому?” тощо.