Статистика сайту

11 лют. 2019 р.

 

Першочерговим завданням розвитку мовлення дітей на етапі дошкільного дитинства

є виховання мовної особистості, такої, яку характеризує достатній рівень

мовленнєво-комунікативної компетентності, яка вільно і творчо застосовує

мову в різних ситуаціях життєдіяльності.

Театралізована діяльність  є потужним засобом мовленнєвого розвитку дошкільників .

Тут вирішується ряд мовних завдань : збагачується словниковий запас , діти вчаться

узгоджувати слова з рухами  і діями , відпрацьовується висота , сила , гучність , інтонаційна виразність мови.

 Діти під час постановки спектаклю активно вправляються в діалогічному мовленні.

Театралізація - це гра, а гра - один з найважливіших засобів розвитку мовлення дитини .

У грі у дітей розвивається діалогічне спілкування .

 

Ефективним засобом рішення проблеми розвитку мовлення дитини є прийом моделювання

(заміщення об’єктів, персонажів твору геометричними фігурами, які відрізняються за розміром, кольором, фактурою).

Навчання моделюванню доцільно починати в молодшому дошкільному віці.

Прийоми моделювання можна використовувати для переказу відомого твору, складання нової казки.

 

Пальчикові ігри вдосконалюють звуковимову, допомагають розвиткові комунікативної активності,

розвивають увагу, терпіння, стриманість, формують упевненість у системі тілесних координат,

дають змогу відчувати радість взаємопорозуміння без слів, невербального спілкування.

Методи символічної синектики допомагають при описуванні об’єктів навколишнього середовища,

складанні або переказі казок, вивченні віршів, скоромовок, приказок.

 

Теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) допомагає у мовленнєво-творчій діяльності