Статистика сайту

17 груд. 2018 р.

Довідка про результат контрольних зрізів знань вихованців ЗДО №24 «Гвоздичка» за І півріччя навчального року.

В ЗДО №24 «Гвоздичка» з 10 по 14 грудня були проведені контрольні зрізи. Метою яких було виявити рівень засвоєння дітьми програмових вимог за І півріччя навчального року.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО №24 «Гвоздичка" на 2015-2016 навчальний рік, згідно з графіком проведення контрольно-підсумкових занять, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в дошкільному закладі в період з 10.12.2018 року по 14.12.2018 року, згідно з затвердженим графіком, були проведені контрольно – підсумкові зрізи та педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових груп у розв’язанні пізнавальних та мовленнєвих завдань.

Питання вивчення розвитку сенсорно-пізнавальних здібностей дітей здійснюється в руслі системного підходу, а саме: стан виховного процесу в групах закладу через призму виконання Закону України «Про дошкільну освіту», реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. Встановлено, що педагоги груп значну увагу приділяють питанню розвитку  сенсорно-пізнавальних та логіко - математичних здібностей дошкільників і здійснюють цю роботу на основі  вимог програми розвитку дітей дошкільного віку програми «Дитина», «Оберіг» (для дітей ранньої групи).

Результати виявилися такі:

Група

В

Д

С

Н

Рання група

 

30%

36%

33%

1%

І молодші групи

2%

59%

38%

1%

ІІ молодші групи

43%

37%

13%

7%

середні групи

24%

49%

24%

3%

старші групи

34%

41%

23%

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами контрольних занять зроблено висновок:

діти І молодших груп   та ранньої групи

 • Класифікують предмети за кольором, формою — 61 %;
 • Знають, називають, розрізняють свійських та диких тварин — 72%;
 • Сформоване поняття «мало», «багато» — 54 %;
 • Вміють порівнювати за довжиною, висотою – 55%;
 • Мають навички орієнтування в просторі (на, під, вгорі, внизу) – 54%.

У дітей ІІ молодших груп  сформовані уявлення про:

-  рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттями «багато», «мало», «один» - 81%;

-  порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму – 78%;

- рахують до 3 – 74%;

- орієнтуються на площині – 72%;

- правильно визначають і називають кольори — 77.4 %.

Діти середніх груп:

- володіють вмінням оперувати з множинами (більше, менше, однаково) – 45%;

- орієнтуються в просторі (на, під, праворуч, ліворуч) – 79%;

- визначають довжину, величину – 87%;

- позначають цифрою кількість предметів в межах 5 – 76%;

- володіють кількісною та порядковою лічбою – 62%;

- співвідносять предмет з його формою – 79%

- орієнтуються в ознаках пір року – 37%;

- виділяють перший звук в словах – 68%;

- узагальнюють предмети та вміють виділяти зайве – 97%.

Діти старшої групи:

 • рахують в межах першого десятка і позначають кількість цифрою—76 %;
 • орієнтуються у розташуванні предметів у просторі — 58 %;
 • мають знання про геометричні фігури — 73 %;
 • виконують найпростіші усні обчислення — 75 %;
 • викладають цифровий ряд та називають сусідів цифр – 83%;
 • роблять звуковий аналіз трьох фонемних слів із м’яким приголосним – 65%;
 • складають схеми речень з двох – чотирьох слів – 66%.

Причини: Це діти , які систематично не відвідують дитячий садок або часто хворіли. Недоліки в планування.