Статистика сайту

29 лист. 2018 р.

Для розвитку пам'яті та швидкої реакції ми часто використовуємо  мнемотаблиці. Мнемотаблиця-система позначок,малюнків.яка прискорює процес запам’ятовування .Тому дана робота створена для  розвитку мислення,пам’яті .

Такі таблиці можна використовувати для індивідуальної та підгрупової роботи  під час вивчення поетичних творів

Живі мнемотаблиці – це своєрідний зоровий план, що допомагає дітям послідовно розповідати вірш, зберігаючи лексико-граматичне наповнення.

Використання живих, анімаційних мнемотаблиць при вивченні напам’ять невеликих віршів полегшує і прискорює процес запам’ятовування

і засвоєння текстів, формує прийоми роботи з пам’яттю. Асоціативними позначеннями  кодується кожен рядок вірша.

При такій діяльності працюють не лише слухові, а й зорові аналізатори.