Статистика сайту

19 лист. 2018 р.

Відповідно до плану роботи закладу дошкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік в листопаді 2018 року вивчено і проаналізовано питання   вдосконалення педагогічної майстерності через інтегровані заняття для формування цілісного світогляду дошкільників. Перевірка здійснювалася адміністрацією закладу. В ході тематичного контролю вивчалися наступні питання:

  • планування освітнього процесу;
  • створення розвивального середовища для впровадження інтегрованого підходу;
  • професійні уміння педагогів використовувати інтегровані заняття.
  • взаємодії з батьками за даною проблемою.

Для  підвищення фахової та методичної компетентності педагогів були передбачені заходи, спрямовані на удосконалення змісту, форм, методів роботи з даного напряму. Так, вихователі поглибили теоретичні знання про впровадження інтегрованого навчання дітей дошкільного віку під час консультацій «Інтегроване заняття як форма узагальнення і систематизації знань дошкільників», «Інтеграційний підхід як шлях до диференційованого навчання й виховання», теоретичного семінару «Інтеграція в дошкільній освіті як інтеграційне явище, або Що треба знати про інтеграцію? За К. крутій», на семінарі – практикумі «Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ДНЗ на основі технології блочно – тематичного планування освітнього процесу за принципом методичного конструктора» вихователі мали змогу інтегрувати вибрані лексичні теми в різних видах діяльності.

Підвищенню фахової майстерності педагогів також сприяло відвідування педагогами ряд відкритих переглядів, у яких взяли участь педагоги

Давлічена Г.В., Парахонько І. М. В., Николайчук Т. Є., Крапивницька С. П., Богдан Я. В.

Вони вдало представили власні знахідки використання цікавих методів та прийомів в організації інтегрованого процесу.